Cho Phương Trình Cos5X

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho phương trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng chừng (-π;π)của phương trình là:

A. mang lại phương trình cos5x .cosx = cos4x. Cos2x + 3cos2x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng tầm - π ; π của phương trình là:


*

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos 5 x cos x = cos 4 x cos 2 x + 3 cos 2 x + 1 thuộc khoảng - π ; π


*

*

*

*

Tính tổng những nghiệm thuộc khoảng 0 ; π của phương trình 4 sin 2 x 2 - 3 cos 2 x = 1 + 2 cos 2 x - 3 π 4

A.Bạn đang xem: mang lại phương trình cos5x

37 π 18

B.

Bạn đang xem: Cho phương trình cos5x

π

C. 37 π 17

D. 3 π 2

Phương trình vẫn cho tương tự với

2 1 - cos x - 3 cos 2 x = 1 + 1 + cos 2 x - 3 π 2 ⇔ - 2 cos x = 3 cos 2 x - sin 2 x ⇔ - cos x = 3 2 cos 2 x - 1 2 sin 2 x ⇔ cos π - x = cos 2 x + π 6 ⇔ x = 5 π 18 + k 2 π 3 x = - 7 π 6 + k 2 π

Vậy tổng các nghiệm là 37 π 18

Đáp án A

Số nghiệm của phương trình sin x sin 2 x + 2 sin x cos 2 x + sin x + cos x sin x + cos x = 3 cos 2 x trong vòng − π ; π là:

A.

Xem thêm: Liệu Có Cách Xem Người Lạ Xem Mục Đáng Chú Ý Trên Facebook, Access Denied

2

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Móng Tay Bị Sọc Đang Cảnh Báo Sức Khỏe Bạn Có Vấn Đề Gì? Móng Tay Có Sọc Là Dấu Hiệu Của Bệnh Gì

5

Đáp án A

DK: sin x + cos x ≠ 0 ⇔ rã x ≠ − 1 ⇔ x ≠ − π 4 + k π

Khi đó p. T ⇔ sin x sin 2 x + sin 2 x cos x + sin x + cos x sin x + cos x = 3 cos 2 x

⇔ sin x + cos x sin 2 x + 1 sin x + cos x = 3 cos 2 x − sin 2 x ⇔ sin 2 x − 2 sin x cos x + cos 2 x = 3 sin x + cos x cos x − sin x ⇔ sin x + cos x sin x + cos x = 3 sin x + cos x cos x − sin x ⇔ sin x + cos x = 3 cos x − sin x ⇔ 1 + 3 sin x = 3 − 1 cos x ⇔ rã x = 3 − 1 1 + 3 ⇔ x = π 12 + k π

có 2 nghiệm trực thuộc − π ; π

Cho phương trình: 3 sin 2 x - cos 2 x = 4 sin x - 1 .Tổng những nghiệm trong khoảng - π ; π của phương trình là:

A. π

B. π 6

C. - 2 π 3

D. - π

Cho phương trình: 3 sin 2 x - cos 2 x = 4 sin x - 1 . Tổng các nghiệm trong vòng - π ; π của phương trình là:

A. π

B. π 6

C. - 2 π 3

D. - π

1:cho phương trình sau: (sinx+fracsinx+cos3x1+2sinx=frac3+cos2x5).