Công thức đơn giản nhất

     

Công thức phân tử dễ dàng nhất là công thức thể hiện tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử. Vậy làm cho sao khẳng định được phương pháp phân tử này.

Bạn đang xem: Công thức đơn giản nhất


Bài này để giúp các em hiểu định nghĩa về phương pháp phân tử đơn giản dễ dàng nhất, cách cấu hình thiết lập công thức phân tử dễ dàng nhất từ bỏ đó biết phương pháp lập bí quyết phân tử hợp chất hữu cơ.

I. Công thức đơn giản nhất

1. Định nghĩa công thức đơn giản dễ dàng nhất

Công thức đơn giản nhất là công thức thể hiện tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

2. Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản và dễ dàng nhất

Thiết lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOz là search tỉ lệ:

 

*

dưới dạng tỉ trọng giữa các số nguyên về tối giản.

Trong thực tế, ta thường xác minh công thức đơn giản và dễ dàng nhất phụ thuộc phần trăm trọng lượng các yếu tố như sau:

*

Sau đó biến đổi về tỉ lệ giữa các số nguyên tối giản.

* Ví dụ: kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết thêm %C = 40%; %H = 6,67%, còn sót lại là oxi. Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X.

> Lời giải:

- Gọi cách làm phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

%O = 100% - (%C + %H) = 100% - (40% + 6,67%) = 53,33%

Từ đây ta lập được hệ thức và đổi khác thành tỉ lệ thành phần giữa những số nguyên buổi tối giản.

 

*
*

 

*

Vậy công thức đơn giản dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Cách làm phân tử

1. Định nghĩa cách làm phân tử

Công thức phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

2. Quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản và dễ dàng nhất

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của chính nó trong công thức dễ dàng nhất.

- trong tương đối nhiều trường hợp, bí quyết phân tử cũng đó là công thức đơn giản nhất.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Danh Từ Chung Và Danh Từ Riêng Trong Tiếng Anh

* Ví dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một vài chất có công thức phân tử khác biệt nhưng gồm cùng một công thức đơn giản dễ dàng nhất.

* Ví dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6,...

3. Cách cấu hình thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

a) Lập công thức phân tử nhờ vào thành phần phần trăm cân nặng các nguyên tố

Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO

Khối lượng: M(g) 12x 1y 16z(g)

% khối lượng: 100% %C %H %O

Suy ra: 

*

Ta có: 

*
*
*
 

* Ví dụ: Phenolphtalein - chất chỉ thị màu dùng nhận biết dung dịch bazơ - có phần trăm cân nặng C, H và O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% cùng 20,18%. Cân nặng mol phân tử của phenolphtalein bởi 318,0 g/mol. Hãy lập bí quyết phân tử của phenolphtalein.

> Lời giải:

- Ta thấy %C + %H + %O = 100%

⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm tía nguyên tố C, H, O yêu cầu ta đặt cách làm phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).Ta có: 

*

 

*
*

Vậy bí quyết phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b) Lập cách làm phân tử trải qua công thức đơn giản nhất

* Ví dụ: chất hữu cơ X bao gồm công thức đơn giản dễ dàng nhất CH2O với có khối lượng mol phân tử bằng 60(g/mol). Khẳng định công thức phân tử của X.

> Lời giải:

- bí quyết phân tử của X là (CH2O)n tốt CnH2nOn.

 Từ MX = (12 + 2.1 + 16).n = 60 ⇒ n=2Vậy bí quyết phân tử của X là C2H4O2.

c) Lập cách làm phân tử băng tính trực tiếp theo cân nặng sản phẩm đốt cháy

* Ví dụ: Hợp chất Y chứa những nguyên tố C, H, O. Đốt cháy trọn vẹn 0,88 gam Y chiếm được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối tương đối của Y so với không khí xê dịch 3,04. Khẳng định công thức phân tử của Y.

> Lời giải:

- Theo bài bác ra, ta có: dMy/kk = My/29 = 3,04 nên

⇒ MY= 29.3,04 ≈ 88,0 (g/mol);

- Đặt cách làm phân tử của Y là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Xem thêm: Just A Moment - I Would Like To Thank You

- Phương trình phản ứng cháy:

 

*

 1(mol) x(mol) y/2 (mol)

 0,01 0,04 0,04(mol)

Từ tỉ lệ: 

*


Ta được: x = 4; y = 8

Từ MX = 12.4 + 1.8 + 16.z =88 ⇒ z = 2

Vậy bí quyết phân tử của Y là C4H8O2

Trên đây thegioimucin.com.vn đã ra mắt với những em về Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản nhất và công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ. Hy vọng nội dung bài viết giúp những em nắm rõ hơn. Nếu như có thắc mắc hay góp ý những em hãy để lại comment dưới bài bác viết, chúc các em thành công.