Công Của Lực Điện Trường Dịch Chuyển Một Điện Tích

     

A, B, C là ba điểm sinh sản thành tam giác vuông trên A để trong năng lượng điện trường phần nhiều cóE→ // AB như hình vẽ. Cho α = 600; BC = 10 cm và UBC = 400 V. Đặt tại C một năng lượng điện điểm q = 9.10-10 C. Tìm độ mạnh điện ngôi trường tổng hòa hợp tại A.

*
Bạn đang xem: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích

Giữa hai bản tụ phẳng bí quyết nhau 2 cm có một hiệu điện cầm 10 V. độ mạnh điện trường đều trong lòng tụ năng lượng điện đó gồm độ khủng là


Cho năng lượng điện q = + 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một năng lượng điện trường hồ hết thì công của lực năng lượng điện trường là 60 mJ. Trường hợp một điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi ấy là


Hai tấm kim loại tuy nhiên song, giải pháp nhau 2cm, tích năng lượng điện trái dấu. Để một điện tích q=5.10-10C dịch chuyển từ tấm này lịch sự tấm kia cần tốn một công A=2.10-9J. Coi năng lượng điện trường trong không gian gian giữa hai tấm là đều. độ mạnh điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng


Khi một năng lượng điện q dịch chuyển trong một năng lượng điện trường từ 1 điểm A tất cả thế năng tĩnh điện 2,5J mang lại một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nạm năng tĩnh năng lượng điện của q trên B đã là


A, B, C là cha điểm chế tạo thành tam giác vuông tại A để trong điện trường số đông cóE→ // AB như hình vẽ. Cho α = 600; BC = 10 cm và UBC = 400 V. Tính độ phệ cường độ điện trường E.

*


Một tụ năng lượng điện phẵng tích điện mang lại hiệu điện nỗ lực U1 = 300 V. Sau khoản thời gian ngắt khỏi nguồn điện bạn ta giảm khoảng cách giữa 2 bạn dạng tụ xuống còn một nữa. Hôm nay hiệu điện nạm giữa hai bản bằng
Xem thêm: Quá Khứ Đơn Của Tell Và Cách Chia Động Từ Tell Đầy Đủ Nhất, Động Từ Bất Qui Tắc Tell Trong Tiếng Anh

Một tụ điện tất cả điện dung 24 nF được tích điện cho hiệu điện nạm 450 V thì bao gồm bao nhiêu electron dịch rời đến bản tích điện âm của tụ?


Công của lực điện trường dịch rời một năng lượng điện - 2μC trái hướng một mặt đường sức vào một năng lượng điện trường phần đa 1000 V/m bên trên quãng con đường dài 1 m là


Một tụ tất cả điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bạn dạng của tụ năng lượng điện thì tụ tích được một điện lượng là


A, B, C là tía điểm sinh sản thành tam giác vuông trên A đặt trong năng lượng điện trường những cóE→ // AB như hình vẽ. đến α = 600; BC = 10 centimet và UBC = 400 V. Tính công thực hiện để di chuyển điện tích q = 10-9 C từ bỏ A cho B.

*


Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì để vào hai đầu tụ một hiệu điện cụ 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế


Trên vỏ một tụ điện gồm ghi 20 μF - 200 V. Nối hai phiên bản tụ điện với một hiệu điện nuốm 120 V. Điện tích của tụ năng lượng điện là
Xem thêm: Em Hãy Viết Bài Văn Tả Cảnh Đà Lạt Hay Nhất, Em Hãy Viết Bài Văn Tả Cảnh Đà Lạt

Cho điện tích di chuyển giữa 2 điểm cố định và thắt chặt trong một năng lượng điện trường những với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện ngôi trường là 200 V/m thì công của lực năng lượng điện trường dịch rời điện tích thân hai điểm đó là


Khi điện tích dịch chuyển trong năng lượng điện trường hầu hết theo chiều đường sức thì nó cảm nhận một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều mặt đường sức 600 trên cùng độ dài quãng con đường thì nó cảm nhận một công là