Có 15 Công Nhân Cùng Làm Một Công Việc Họ Sẽ Hoàn Thành Công Việc Trong 20 Ngày

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có 15 công nhân dự tính làm dứt một các bước trong trăng tròn ngày. Sau khi làm được 8 ngày thì tất cả thêm 5 fan nữa mang lại cùng làm. Hỏi họ bắt buộc làm mấy ngày nữa thì hoàn thành công việc. 


*

*

có 15 công nhân ý định làm xong 1 các bước trong đôi mươi ngày. Sau khi làm được 8 ngày thì tất cả thêm 5 bạn nữa cho cùng làm. Hỏi họ đề xuất làm thêm bao nhieu ngày nữa nhằm xong các bước đó?(Mức làm giống hệt nha chúng ta giúp mình cấp tốc nhé)


Sau khi làm được 8 ngày thì phần các bước còn lại: 15 người công nhân sẽ làm trong 20-8=12 ngày.

Bạn đang xem: Có 15 công nhân cùng làm một công việc họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày

Tăng thêm 5 công nhân thì lượng công nhân là: 15+5 = 20 người.

Phần các bước còn lại, 20 công nhân làm cho trong:

(frac15cdot1220=9) (ngày)

Đ/S: 9 ngày.

Xem thêm: Ví Dụ Chu Kỳ Sống Của Sản Phẩm, Ví Dụ Về Vòng Đời Và Chu Kỳ Sống Của Sản Phẩm


Sau lúc được 8 ngày thì phần công việc còn lại 15 công nhân sẽ làm cho trong trăng tròn - 8 = 12 ( ngày )

Tăng thêm công nhân thì lượng công nhân là: 15 + 5 = đôi mươi ( người công nhân )

Phần cong việc còn lại 20 công nhân làm cho trong :

15 x 12 : 20 = 9 ( ngày )


Số ngày còn sót lại là

20 - 8 = 12 ngày

SỐ công nhân tạo thêm là

15 + 5 = 20

Họ phải làm số ngày nữa dể xong các bước là

15 x 12 : trăng tròn = 9 ngày

Đáp số chín ngày


Có 15 công nhân dự định làm 1 quá trình trong đôi mươi ngày. Sau khoản thời gian làm được 8 ngày thì có thêm 5 fan nữa mang lại cùng làm. Hỏi họ đề xuất thêm mấy ngày nữa để làm ngừng việc? nấc làm mỗi cá nhân như nhau)


Sau khi làm cho được 8 ngày thì phần quá trình còn lại: 15 người công nhân sẽ làm cho trong 20-8=12 ngày.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cái Quạt Điện Lớp 9 ❤️️15 Bài Mẫu Về Cây Quạt Hay

Tăng thêm 5 người công nhân thì lượng người công nhân là: 15+5 = đôi mươi người.

Phần các bước còn lại, 20 công nhân làm cho trong:

20=9
CÓ 15 CÔNG NHÂN DỰ ĐỊNH LÀM 1 CÔNG VIỆC TRONG đôi mươi NGÀY sau khi LÀM ĐƯỢC 8 NGÀY THÌ CÓ THÊM 5 NGƯỜI NỮA ĐẾN CÙNG LÀM HỎI HỌ CẦN THÊM MẤY NGÀY NỮA ĐỂ LÀM chấm dứt CÔNG VIỆC ĐÓ ?


CÓ 15 CÔNG NHÂN DỰ ĐỊNH LÀM 1 CÔNG VIỆC TRONG đôi mươi NGÀY sau khoản thời gian LÀM ĐƯỢC 8 NGÀY THÌ CÓ THÊM 5 NGƯỜI NỮA ĐẾN CÙNG LÀM HỎI HỌ CẦN THÊM MẤY NGÀY NỮA ĐỂ LÀM hoàn thành CÔNG VIỆC ĐÓ ?

 


1 người làm là : đôi mươi x 15 = 300 ( ngày )

1 bạn làm là : 8 x 15 = 120 ( ngày )

Còn là : 300 - 120 = 180 ( ngày )

Số bạn là : 15 + 5 = 20 ( người công nhân )

Làm là : 180 : 20 = 9 ( ngày )


Một tổ 15 người dự định làm hoàn thành một công việc trong đôi mươi ngày, từng ngày làm 8 giờ. Hỏi tổ bao gồm thêm 5 fan nữa cùng làm, mỗi ngày làm 10 giờ thì mọi fan phải làm cho xong công việc đó trong từng nào ngày? (Mức làm cho của mỗi cá nhân như nhau)


nếu 1 fan làm công việc hết khoảng thời gian là : 8 x trăng tròn x 15 = 2400 ( giờ )( 15 + 5 ) fan làm quá trình hết khoảng thời gian là : 2400 : ( 15 + 5 ) = 120 ( tiếng )120 giờ làm từng ngày 10 giờ hết số ngày là : 120 : 10 = 12 ( ngày ) đáp số : 12 ngày 


nếu 1 tín đồ làm công việc hết khoảng thời gian là :

8 x 20 x 15 = 2400 ( tiếng )

( 15 + 5 ) fan làm công việc hết thời gian là :

2400 : ( 15 + 5 ) = 120 ( tiếng )

120 giờ làm hàng ngày 10 giờ hết số ngày là :

120 : 10 = 12 ( ngày )

đáp số : 12 ngày


Có 15 người công nhân cùng làm cho một quá trình . Họ đã hoàn thành quá trình đó trong đôi mươi ngày . Sau thời điểm cùng làm được 8 ngày , bạn ta cử mang lại thêm 5 người công nhân nữa để cùng làm công việc đó . Hỏi họ đang cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ? sức lao cồn của mỗi cá nhân như nhau


Số ngày công nhằm hoàn thành công việc đó là:

20x15=300 (ngày công)

Số ngày công 15 công nhân thao tác làm việc trong 8 ngày là:

15x8=120 (ngày công)

Số công nhân sau thời điểm được cử cho là:

15+5=20 (công nhân)

Số ngày công sót lại là:

300-120=180 (ngày công)

Số ngày công chúng ta sẽ buộc phải làm tiếp là:

180:20=9 (ngày)

Đáp/Số: 9 ngày


Có 15 người công nhân cùng có tác dụng 1 vấn đề . Họ dự tính sẽ trả thành công việc đó trong trăng tròn ngày . Sau thời điểm làm thuộc 8 này , bạn ta cử cho thêm 5 bạn nữa để cùng làm các bước đó. Hỏi :

a) họ cùng làm cho mấy ngày nữa thì xong các bước đó ?

b) So với dự tính họ xong công việc sơm rộng mấy ngày ?


Một tổ 15 người dự tính làm kết thúc một quá trình trong 20 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ. Hỏi nếu tất cả thêm 5 bạn nữa thuộc làm mỗi ngày 10 tiếng thì làm xong quá trình đó trong từng nào ngày? (Năng suất của mọi người là như nhau.)


có 15 người công nhân cùng làm cho 1 các bước . Họ đã hoàn thành các bước trong 20 ngày . Sau khi cùng thao tác làm việc 8 ngày ,người ta cứ thêm 5 công nhân nữa ,để thuộc làm công việc đó. Hỏi họ vẫn cùng làm việc trong mấy ngày nữa thì sẽ xong quá trình đó