CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH VUÔNG CẠNH A MẶT BÊN SAB LÀ TAM GIÁC ĐỀU SCD VUÔNG CÂN TẠI S

     

Tam giác SAB đều, tam giác SCD cân tại S nên SI⊥AB,  SJ⊥CD

Mà AB//CD⇒AB, CD⊥SIJ

Dựng SH⊥IJ,  H∈IJ⇒SH⊥ABCD(do SH⊥IJvà SH⊂SIJ⊥CD)

Trong (ABCD), kẻ

BM⊥AH,  M∈CD,AH∩BM=T.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a mặt bên sab là tam giác đều scd vuông cân tại s

Khi đó, điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài.

+) ΔSABđều, cạnh a ⇒SI=a32

+) ΔSCDvuông cân tại S,

CD=a⇒SJ=CD2=a2

+) ABCD là hình vuông cạnh a

⇒IJ=a

Tam giac SIJ có:

IJ2=SI2+SJ2⇒ΔSIJvuông tại S.

SH⊥IJ⇒SI2=IH.IJ⇒a322=IH.a⇒IH=3a4

1SH2=1SI2+1SJ2=1a322+1a22=163a2⇒SH=a34

Dễ dàng chứng minh ΔAIHđồng dạng tam giác

ΔBCM⇒SAIHSBMC=AIBC2=14⇒SBCM=4SAIH=4.12.a2.3a4=3a24

SBDM=SBCM−SBCD=34a2−12a2=a24

Thể tích khối chóp S.BDM:

VS.BDM=13.SH.SBDM=13.a34.a24=3a348


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Số cách chọn 3 học sinh từ 5 học sinh là


A.C53.


B.A53.


C.3!.


D. 15


Câu 2:


Tìm tất cả các nghiệm của phương trình sinx+π6=1.


A.x=π3+kπ, k∈Z.


B.x=−π6+k2π, k∈Z.


C.x=π3+k2π, k∈Z.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 7, 32 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7


D. x=5π6+k2π, k∈Z.


Câu 3:


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x3−3m+2x2+3m2+4mx+1nghịch biến trên khoảng 0;1?


A. 1


B. 4


C. 3


D. 2


Câu 4:


Tổng các nghiệm của phương trình 2x2+2x=82−xbằng


A. 5


B. -5


C. 6


D. -6


Câu 5:


Một tổ có 9 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 3 hoc sinh. Xác suất để trong 3 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bằng


A.1742.


B.542.


C.2542.


D.1042.


Câu 6:


Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 và chiều cao bằng 5.


A. 60


B.180


C.50


D.150


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại thegioimucin.com.vn


*

Liên kết
Thông tin thegioimucin.com.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


thegioimucin.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Mã Vạch Hàng Thật Online, Kiểm Tra Mã Vạch Sản Phẩm Online


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thegioimucin.com.vn