CHO 29 GAM HỖN HỢP GỒM AL CU VÀ AG

     

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit chiếm được 46 gam glixerol (glixerin) cùng hai các loại axit béo. Hai một số loại axit phệ đó là
Bạn đang xem: Cho 29 gam hỗn hợp gồm al cu và ag

Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4mol CO2 và 0,5mol H2O. X công dụng với Cu(OH)2 tạo nên dung dịch blue color lam. Thoái hóa X bằng CuO sinh sản hợp chất hữu cơ đa chức Y. Dấn xét nào tiếp sau đây đúng cùng với X?


Hoà tan trọn vẹn 2,44g hh bột X bao gồm FexOy với Cu bởi dd H2SO4 đặc nóng (dư). Sau pư thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dd đựng 6,6 gam hh muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


Hỗn thích hợp X tất cả axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi mang lại m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), nhận được 35,2 gam CO2 với y mol H2O. Giá trị của y là


Hoà tan chất X vào nước thu được dung dịch trong suốt, rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). Các chất X, Y, Z thứu tự là:


Cho 150 ml dd KOH 1,2M công dụng với 100 ml dd AlCl3 độ đậm đặc x mol/l, chiếm được dd Y cùng 4,68 gam kết tủa. Loại trừ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dd KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Quý giá của x là
Xem thêm: Cách Học Giỏi Môn Văn Hiệu Quả Cho Học Sinh Dễ Đạt Điểm Cao, 7 Bí Quyết Đơn Giản Để Học Tốt Môn Văn “Khó Nhằn”

Cho 0,1 mol anđehit X t/d cùng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) vào dd NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y pư vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tính năng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ bao gồm NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho cục bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaC12, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho tổng thể Y tính năng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho thong dong dd chứa a mol HCl vào dd đựng b mol Na2CO3 đôi khi khuấy đều, chiếm được V lít khí (ở đktc) với dd X. Khi mang đến dư nước vôi vào vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V cùng với a, b là:


Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sản xuất thành lúc X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành thành khi Y; mang đến tinh thể KMnO4 chức năng với dung dịch HCl đặc tạo thành thành khí Z. Các khí X, Y cùng Z thứu tự là


Cho tư hh, từng hh có hai chất rắn tất cả số mol bởi nhau: Na2O cùng A12O3; Cu với FeCl3; BaCl2 cùng CuSO4; ba và NaHCO3. Số hh có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo nên dd là
Xem thêm: Các Loại Giống Cỏ Chăn Nuôi Chất Lượng Cao, Thế Nào Là Hạt Giống Tốt

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam