Chậu Hoa Tiếng Anh Là Gì

     

flowerpot, planter, pot are the vị trí cao nhất translations of "chậu hoa" into English. Sample translated sentence: Chìa khóa chắc chắn ở trong chậu hoa trên hành lang. ↔ The key should be in a flowerpot on the veranda.


Hãy tô điểm chậu hoa hoặc quấn quanh chậu một chiếc nơ hình nhỏ bướm nhé .

Decorate the pot for the plant or wrap a bow around it .


*

*

Một quả bom được che trong một chậu hoa và phát nổ bên phía ngoài một đồn cảnh sát ở Surat Thani, làm cho 1 tín đồ thiệt mạng.

Bạn đang xem: Chậu hoa tiếng anh là gì


A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station & killed a municipal employee.
Những địa điểm muỗi rất có thể sanh sản là (1) vỏ xe phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc hồ hết vật dụng chứa nước, (5) lon bỏ đi, (6) các phuy chứa nước
Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels
Làm sao một fan tỉ mỉ như ông, tất cả một quyển sách làm cho vườn, cơ mà lại rất có thể không chăm sóc gì mang đến chậu hoa trên cửa ngõ sổ? thật là mỉa mai.
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?
Vào đầu niên học 1997-1998 tại Phi-líp-pin, bộ Y Tế vẫn khuyên những giáo viên không nên đặt các chậu hoa trong phòng học, nhằm tránh các nguy cơ tiềm ẩn truyền nhiễm.
Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.
Ban đầu bà vắt xua đuổi mẫu mùi này đi, có niềm tin rằng nó phía từ chậu hoa phía bên ngoài cửa sổ, tuy nhiên mùi mau lẹ trở nên mạnh hơn với bà ấy bước đầu mất cảm giác ở chân.
At first she dismissed the smell, believing it lớn be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger & she began to thua thảm feeling in her legs.
Matt Froin, nông dân trang trại sữa ngơi nghỉ New Canaan, Connecticut, anh ấy thức dậy vào một trong những ngày và phân biệt phân của bọn bò còn quý giá hơn sữa, Anh rất có thể dùng chúng làm chậu hoa từ phân hủy.
Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day và realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it lớn make these biodegradable flower pots.
Ví dụ: nếu báo cáo của bạn bao hàm bảy ngày vừa qua và từ khóa "chậu hoa" không nhận được lượt hiển thị làm sao trong suốt bảy ngày đó thì "chậu hoa" sẽ không mở ra trong báo cáo.

Xem thêm: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Mông Nguyên Lần 1, Kháng Chiến Chống Xâm Lược Nguyên


For example, if your report covers the last seven days, & your từ khóa "flowerpot" received no impressions during those seven days, then "flowerpot" won"t appear on the report.
Kiến trúc sư Galeazzo Alessi (1512–1572) đã thiết kế nhiều dự án công trình palazzi long lanh của thành phố, cũng giống như trong rất nhiều thập kỷ tiếp theo sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianco (1590–1657), nhà xây dựng những chậu hoa bác bàn của Đại học tập Genova.
The architect Galeazzo Alessi (1512–1572) designed many of the city"s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianco (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.
Bạn sẽ ao ước đợi một tp như thế này còn có những chậu hoa cải tiến trên Đại lộ Michigan, khu vực người giàu sang mua sắm, nhưng nếu như khách hàng đi dọc theo những con đường những hộp hoa sẽ khác biệt từ mặt đường này sang con đường khác: có sự phong phú và đa dạng trong thực vật.
You would expect a city lượt thích this lớn have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people shop, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street lớn street: there"s actual diversity in the plants.
The window frames are lead-lined and the flower boxes grow pink nasturtiums to lớn go with the pink door.
To do so successfully, you need to lớn control the temperature, the light, and the kích thước of the flowerpot.
Người bạn của chị giải thích: “Tôi không tồn tại đủ chậu trồng và khi biết rằng cây hoa này cute biết bao, thì tôi nghĩ rằng cây cũng biến thành không sao lúc mọc lên trong loại thùng cũ kỹ này đâu.

Xem thêm: Lý Thuyết Tác Dụng Từ Của Dòng Điện Là Gì, Vật Lý 9 Bài 22: Tác Dụng Từ Của Dòng Điện


Her friend explained, “I ran short of pots, & knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M