Cấu trúc spend và take

     

Trong tiếng Anh, khi muốn diễn đạt việc tiêu hao thời gian, tiền tài cho một bài toán gì, bọn họ thường sử dụng cấu Cấu trúc It take cùng Spend. Vị 2 cấu tạo này bao gồm nghĩa tựa như nhau.

Bạn đang xem: Cấu trúc spend và take


*
*

Công thức: It take (somebody) + time + to vày sth

 = Somebody spend(s) + time + doing sth

Ví dụ:

It took me 3 days khổng lồ finish that computer game. / (Tôi đã phá đảo trò nghịch điện tử trong vòng 3 ngày.)

= I spent 3 months fixing my house. / (Tôi đã mất 3 tháng để sửa ngừng nhà.)

Cấu trúc: S + spend(s) + time / money + on + N/doing sth

= S + waste(s) + time / money + on + N/doing sth

Ví dụ:

He spent a great khuyễn mãi giảm giá of money on book. / (Anh ấy dành một lượng tiền đáng chú ý vào sách.)He wasted a great deal of money on book. / (Anh ấy tốn một lượng tiền đáng chú ý vào sách.)

► Một số kết cấu khác với spend

Cấu trúc: S + (spend) + money + on doing something

Ví dụ: My father spent a lot of money on repairing the pool. / (Bố tôi đã chi rất nhiều tiền để sửa lại bể bơi.)

Cấu trúc: S + (spend) + time + in doing something

Ví dụ: My brother has spent a lot of time in playing football. / (Anh trai tôi dành tương đối nhiều thời gian để đùa bóng đá.)

NOTE: Spend được dùng để làm chỉ việc thực hiện năng lượng, nỗ lực tính đến tận lúc cạn kiệt.

Cấu trúc: S + spend + something + on + something

Ví dụ: I tend lớn spend too much effort on unimportant matter. / (Tôi có xu thế dành quá nhiều sự nỗ lực cố gắng vào những vụ việc không quan lại trọng)

Cấu trúc: Spend itself = stop (dừng lại)

Ví dụ: Fortunately, the covid 19 finally spent itself. / (May mắn thay, đại dịch covid 19 đang dừng lại)

Bài tập về kết cấu it take

Bài tập: Viết lại câu sử dụng kết cấu it take

1/ We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2/ I spend two hours doing my trang chủ work everyday.

3/ It takes Jess 30 minutes lớn remove her makeup everyday.

4/ I spent one hour và 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

5/ They used lớn walk lớn school in half an hour.

6/ Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

Xem thêm: Bài Văn Tả Về Mẹ Lớp 6 (6 Mẫu), Bài Văn Tả Mẹ Lớp 6 (6 Mẫu)

7/ She spends 20 minutes washing her dog every week.

Đáp án tham khảo

1/ It takes us 30 minutes to reviews our lesson before class.

2/ It takes me two hours each day to do my homework.

3/ Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

4/ It took me one hour và 40 minutes khổng lồ watch “EXIT” movie in the cinema.

5/ It took them half an hour to walk to school.

6/ It took Son Naeun 5 days to lớn visit Danang.

Xem thêm: Bài Viết Về Kế Hoạch Trong Tương Lai Bằng Tiếng Anh, Kế Hoạch Cho Tương Lai Bằng Tiếng Anh

7/ It took her đôi mươi minutes khổng lồ wash her dog every week.

Để hiểu với nhớ vĩnh viễn nội dung bài bác học, hãy luyện tập thật nhiều dạng bài tập tương quan đến cấu trúc it take và spend này nhé. Chúc chúng ta học tập tốt!