CÁCH VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN LỚP 9

     

Bước 1: Viết sơ thứ mạch điện,vẽ lại mạch năng lượng điện cho đơn giản dễ dàng và cụ thể hơn (khi gồm dây nối tắt, hoặc các điện trở mắc thông liền liên tục...)

Bước 2: khẳng định điện trở tương đương của mạch điện.

Bạn đang xem: Cách vẽ sơ đồ mạch điện lớp 9

Quảng cáo

Một số quy tắc gửi mạch.

a/ Chập những điểm cùng điện thế:

- "Ta có thể chập 2 hay những điểm gồm cùng điện chũm thành một điểm khi biến đổi mạch điện tương đương."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB lúc RAB = 0; I 0 hoặc RAB 0, I = 0 Va = Vb. Tức A cùng B cùng điện thế)

Các ngôi trường hợp thế thể: các điểm ở 2 đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế có điện trở không xứng đáng kể...Được xem như là có thuộc điện thế. Hai điểm nút ở cả 2 đầu R5 vào mạch cầu cân bằng...

b/ vứt điện trở:

- Ta rất có thể bỏ các điện trở không giống 0 ra khỏi sơ thứ khi đổi khác mạch điện tương tự khi cường độ cái điện qua những điện trở này bằng 0.

Các ngôi trường hợp vắt thể: những vật dẫn phía trong mạch hở; một điện trở khác 0 mắc tuy vậy song với một đồ gia dụng dãn bao gồm điện trở bởi 0 ( điện trở đã biết thành nối tắt); vôn kế gồm điện trở rất lớn (lý tưởng).

* Chú ý: với mạch điện có khóa K thì cần chăm chú 2 trường hợp.

Khóa K mở: dòng điện không đi qua khóa k và những điện trở tốt thiết bị năng lượng điện mắc nối tiếp với khóa K đó.

Khóa K đóng: mẫu điện trải qua khóa k và các điện trở hay thiết bị năng lượng điện mắc thông suốt với khóa K đó. Nếu như khóa K đứng một mình trên 1 mạch rẽ cùng nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì khi khóa K đó đóng, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết mỗi năng lượng điện trở có giá trị R.

Tóm tắt:

Sơ thứ như hình vẽ: những điện trở cân nhau bằng R.

Xem thêm: Tổng Hợp Một Số Mẫu Slide Cảm Ơn Thầy Cô Đã Lắng Nghe Bài Thuyết Trình

Đáp án: Rtb = R/3

Hướng dẫn giải:

Vì các điện trở được mắc chung nhau ở cả 2 đầu nên rất có thể vẽ lại mạch, cha điện trở mắc song song

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ đồ gia dụng mạch: R3 //

Điện trở tương tự R12 là

Điện trở tương đương R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương đương toàn mạch là

Bài 3: Tính điện trở tương tự của mạch điện sau:

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Viết sơ đồ gia dụng mạch: R5 nt R1 // <(R3 // R4) nt R2>

Ta có:

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài 1: mang lại mạch điện như sơ vật hình 1. Biết R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn kế gồm điện trở khôn cùng lớn. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch.

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn kế gồm điện trở vô cùng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Hiển thị đáp án

Vì vôn kế gồm điện trở vô cùng lớn nên rất có thể bỏ nó ra khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:


*

Sơ thứ mạch: nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = 20 Ω.


*

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn kế hết sức lớn, làm lơ điện trở của dây dẫn với điện trở ampe kế. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch điện.

Xem thêm: Trái Tim Có Mấy Ngăn? Thực Sự 4 Ngăn Như Chúng Ta Vẫn Nghĩ? ?

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Hiển thị đáp án

Điện trở của vôn kế hết sức lớn, làm lơ điện trở của dây dẫn với điện trở ampe kế bắt buộc ta hoàn toàn có thể bỏ vôn kế thoát ra khỏi mạch, chập nhì điểm ở nhì đầu am pe kế vì gồm cùng điện thế, với vẽ lại được sơ đồ mạch như sau: