Bài tập về noun clause

     

Chắc hẳn các bạn học sinh đã nghe nhiều cũng như gặp gỡ nhiều mệnh đề danh ngữ ( noun clauses) trong những bài thi tiếng Anh nhưng vẫn còn đó nhiều điều còn do dự về công ty điểm ngữ pháp này. Vậy mệnh đề danh từ bỏ trong tiếng Anh là gì, giải pháp dùng của mệnh đề danh ngữ có gì đặc biệt quan trọng và khi nào bạn có thể sử dụng mệnh đề danh ngữ? toàn bộ những câu hỏi này sẽ tiến hành giải đáp ngay tại nội dung bài viết này bằng sự tổng hợp kim chỉ nan và bài tập về mệnh đề danh từ.

Bạn đang xem: Bài tập về noun clause


Mệnh đề danh từ bỏ là gì?

Mệnh đề danh tự ( noun clauses) là một trong mệnh đề phụ có tác dụng như một danh từ thông thường trong câu.Mệnh đề này luôn được đi cùng mệnh đề chính, không thể bóc tách rời hoặc đứng độc lập. Câu đựng mệnh đề danh ngữ hay là câu phức.Mệnh đề danh ngữ hay được bắt đầu bằng that, các nghi hoặc từ ( question words) who, whose, what, which, where, when, why, how hoặc whether, if.Cấu trúc :

… that/ If/ whether/ Từ để hỏi + S + V …

Ví dụ: That she can’t come to the các buổi party makes James disappointed.

( Cô ấy bắt buộc đến bữa tiệc khiến anh ấy khôn xiết thất vọng.)

*

Chức năng của một mệnh đề danh từ bỏ trong tiếng Anh

Một mệnh đề danh từ hoàn toàn có thể có các chức năng sau:

Làm chủ ngữ trong câu:

Đây là bí quyết dùng thông dụng tốt nhất của mệnh đề danh ngữ. Lúc mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ trong câu thì động từ luôn luôn chia nghỉ ngơi số ít.Cấu trúc:

That/ Whether/Từ để hỏi … + S + V1 + (O) + V2 + …

Ví dụ: Why she can’t come khổng lồ the party is a big question.

( lý do cô ấy quan yếu đến bữa tiệc là một câu hỏi lớn.)

That we don’t understand each other makes a lot of trouble.

( Việc họ không gọi nhau khiến ra không ít rắc rối.)

Whether my answer is true or not is unimportant for me.

( Câu trả lời của tôi đúng hay là không không đặc trưng với tôi.)

Làm tân ngữ:

Mệnh đề danh ngữ được sử dụng làm tân ngữ cho tất cả động từ và giới từCấu trúc:

S1 + V1 + that/ if … + S2 + V2

S1 + V1 (+ Adj) + Preposition + that/ if … + S2 + V2

Ví dụ: I wonder if my sister needs help.

( Tôi từ bỏ hỏi em gái tôi gồm cần góp gì không)

Please pay attention to what I am going khổng lồ say.

( Vui lòng để ý đến rất nhiều điều cơ mà tôi sắp tới nói.)

Làm bổ ngữ đến câu:

Ngoài 2 phương pháp dùng trên, mệnh đề danh ngữ cũng được dùng để bổ ngữ cho chủ ngữ và tính từ.Cấu trúc:

S1 + lớn be + That/ if … + S2 + V …

S1 + lớn be + Adj + That/ if … + S2 + V …

Ví dụ: What surprised me was that he speaks French fluently.

( Điều có tác dụng tôi kinh ngạc là anh ấy nói giờ đồng hồ Pháp lưu lại loát.)

That’s not what she is going to lớn say

( Đó không phải điều nhưng mà cô ấy định nói.)

Mệnh đề đồng cách cho danh từ:

Ví dụ: The news that he came here isn’t true.

( Tin anh ấy đang đến đây là không đúng.)

Chú ý:

Khi mệnh đề danh ngữ làm cho tân ngữ cho câu bạn cũng có thể bỏ trường đoản cú nối that

Ví dụ: We know ( that) he is very intelligent. ( bọn họ biết anh ấy thông minh.)

Trong mệnh đề danh ngữ, chủ ngữ đứng trước động từ, họ không sử dụng trật trường đoản cú từ vào câu ngờ vực trong mệnh đề danh ngữ.

Ví dụ: I couldn’t understand what he said. ( Tôi thiếu hiểu biết nhiều điều anh ấy sẽ nói.)

NOT: ̶I̶ ̶c̶̶o̶̶u̶̶l̶̶d̶̶n̶̶t̶ ̶u̶̶n̶̶d̶̶e̶̶r̶̶s̶̶t̶̶a̶̶n̶̶d̶ ̶w̶̶h̶̶a̶̶t̶ ̶d̶̶i̶̶d̶ ̶h̶̶e̶ ̶s̶̶a̶̶y̶̶.̶

*

Bài tập về mệnh đề danh từ:

______________ depends on your gentle persuasion.

A. That he agreed lớn help you B. That he agrees khổng lồ help you

C. Whether he agrees to lớn help you D. Whether he agreed to help you

____ becoming extinct is of great concern to zoologists.

A. That giant pandas are B. Giant pandas are

C. Are giant pandas D. The giant panda is

____ makes the desert beautiful is that it hides a well somewhere.

A. What B. Which

C. That D. Who

____________to the South in the winter is a popular fact.

A. Where birds migrate B. Bird migratings

C. When birds migrate D. That birds migrate

Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one ____the most.

Xem thêm: Cách Đặt Tab Trong Bảng Word 2016, Đặt Tab Trong Bảng

A. That influences farmers B. Farmers that is influences

C. Why farmers influence it D. It influences farmers

Studies indicate _________collecting art today than ever before.

A. More people that are B. There are that more people

C. That there are more people D. People there are more

Đáp án:

Dịch nghĩa: Anh ấy có đồng ý giúp chúng ta hay không dựa vào vào sự thuyết phục dìu dịu của bạn.

Xét những đáp án:

A. That he agreed to help you → Nếu cho vào câu câu sẽ vô nghĩa

B. That he agrees lớn help you → Nếu cho vào câu câu vẫn vô nghĩa

C. Whether he agrees khổng lồ help you → Đúng nghĩa với đề bài.

D. Whether he agreed khổng lồ help you → depends là thì hiện tại nên agree cũng buộc phải ở thì hiện tại.

=> Đáp án C

Xét các đáp án:

A. That giant pandas are → Mệnh đề danh từ tất cả thể bắt đầu bằng “that + S + V” được coi như như một danh từ vào câu; vào vai trò nhà ngữ số ít trong câu.

B. Giant pandas are → Không dùng dạng biểu đạt này

C. Are giant pandas → Không dùng dạng diễn đạt này

D. The giant panda is → Không sử dụng dạng diễn tả này

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: Điều làm cho sa mạc trở nên đẹp đẽ là nó giấu một cái giếng chỗ nào đó.Xét những đáp án:

A. What → Cấu trúc: What + mệnh đề quản lý ngữ (what = the thing that)

B. Which → Không dùng dạng biểu đạt này.

C. That → Không cần sử dụng dạng diễn tả này.

D. Who → Không cần sử dụng dạng diễn đạt này.

=> Đáp án

Dịch nghĩa: vấn đề chim di trú đến miền nam vào ngày đông là một thực tiễn phổ biến.

Xét những đáp án:

A. Where birds migrate → Nếu cho vô câu câu đã vô nghĩa.

B. Bird migratings → Không dùng dạng diễn đạt này bởi vì migrating ko đếm được

C. When birds migrate → Nếu cho vào câu câu đang vô nghĩa.

D. That birds migrate → Mệnh đề danh ngữ có cấu tạo That/why/… + mệnh đề thống trị ngữ

=> Đáp án D

Dịch nghĩa: Trong tất cả các yếu hèn tố ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp, thời tiết là yếu tố tác động đến nông dân những nhất.Xét các đáp án:

A. That influences farmers → that là đại từ quan hệ sửa chữa cho chủ ngữ chỉ fan hoặc đồ dùng (the one)

B. Farmers that is influences → Không dùng dạng diễn đạt này.

C. Why farmers influence it → Không cần sử dụng dạng diễn đạt này.

D. It influences farmers → Không cần sử dụng dạng mô tả này.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 2 Toán 6 Tập 1 Trang 98 100, Bài Tập Tổng Hợp Ôn Chương 2 Số Học 6

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: Các nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng ngày nay có nhiều người sưu tầm thẩm mỹ hơn bao giờ hết.

Xét các đáp án:

A. More people that are → Không sử dụng dạng mô tả này

B. There are that more people → Không cần sử dụng dạng diễn tả này

C. That there are more people → Cấu trúc… indicated that + mệnh đề: bài toán … đã có được chỉ ra/nêu rõ. Mệnh đề đằng sau dùng đúng cấu tạo so sánh hơn

D. People there are more → Không sử dụng dạng mô tả này

=> Đáp án C

Mệnh đề danh ngữ chưa phải một nhà điểm ngữ pháp quá khó. Hi vọng qua triết lý và bài xích tập về mệnh đề danh từ bên trên các bạn đã có thể vấn đáp được câu hỏi về cấu trúc, ngữ pháp và giải pháp dùng mệnh đề danh từ trong tiếng Anh. Chúc chúng ta ôn tập hiệu quả!