Bài tập về nguyên phân giảm phân

     

Bài tập về nguyên phân và sút phân tổng hợp các bài tập về nguyên phân và sút phân bao gồm kèm lời giải chi tiết giúp các em học xuất sắc môn Sinh học tập phần nguyên phân, bớt phân, ôn thi học tập sinh tốt môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên phân giảm phân


Giải bài bác tập trang 9 SGK Sinh học tập lớp 10: các cấp tổ chức triển khai của thế giới sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào thường xuyên với số lần tương đồng ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc đẹp thể đơn, toàn bộ các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi ngôi trường tế bào hỗ trợ thêm 2560 nhiễm dung nhan thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 đúng theo tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong sút phân.

Hãy xác định:

a. Cỗ nhiễm sắc thể 2n của loài với tên của loại đó

b. Tế bào sinh dục nguyên sơ là đực xuất xắc cái? Giải thích?

Cách giải

a. Hotline x là chu kỳ nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là cỗ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 cùng 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử tham gia thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử hiện ra từ mỗi tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là con đực

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng lúc được thụ tinh đang nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ đk về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng tất cả trứng được thụ tinh cùng trứng ko được thụ tinh, tuy thế chỉ bao gồm 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn sót lại đều không nở và bị tiêu biến. Những trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên đựng tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.


a/ tra cứu số ong thợ bé và số ong đực con.

b/ tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

c/ trường hợp số tinh dịch trực tiếp thụ tinh với các trứng chỉ chiếm 1% so với tổng số tinh trùng có mặt thì toàn bô NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu phát triển thành là bao nhiêu?

Cách giải

a/ hotline x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng thể trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ tổng số nhiễm nhan sắc thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng ko thụ tinh ko nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh ko nở: 6000 – 4800 = 1200

– toàn bô nhiễm dung nhan thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài triển khai nguyên phân tiếp tục một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung ứng nguyên liệu ra đời 504 nhiễm sắc đẹp thể (NST) solo mới. Những tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân thông thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kiến Thức Văn Hóa Xã Hội P7, 500 Câu Trắc Nghiệm Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Xác minh bộ NST 2n của loài?

c. Trong quy trình nguyên phân đó tất cả bao nhiêu thoi tơ vô dung nhan được hình thành?

d. Tính số lượng NST đối chọi môi trường hỗ trợ cho toàn thể quá trình tạo nên giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai

e. Bao gồm bao nhiêu kiểu sắp tới xếp của các NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì giữa 1 phân bào sút nhiễm.

GIẢI

Số lần nguyên phân:

– Số tinh trùng sở hữu NST Y = tinh trùng có NST X = 128

Tổng số tinh trùng tạo nên thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số dịp nguyên phân: hotline K là số lần nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô nhan sắc hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai chế tác giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu thu xếp là: 8 kiểu chuẩn bị xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một khung người nguyên phân liên tục một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 2480 NST đơn mới tương đương. Những tế bào bé đều trải qua vùng sinh trưởng lao vào vùng chín, sút phân tạo nên các giao tử, môi trường thiên nhiên nội bào đã cung ứng thêm nguyên liệu khiến cho 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10% khiến cho 128 vừa lòng tử lưỡng bội bình thường.

a. Xác minh bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của khung hình tạo nên các giao tử trên?

c. Những hợp tử được tạo thành hai nhóm A với B có con số bằng nhau. Mỗi hòa hợp tử trong đội A có số lần nguyên phân gấp gấp đôi số dịp nguyên phân trong team B. Những hợp tử trong những nhóm tất cả số dịp nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST solo có trong toàn bộ các tế bào nhỏ sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc không nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi vừa lòng tử trong mỗi nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín từng tế bào sinh dục bao gồm một lần nhân đôi NST ở kì trung gian của lần phân bào I nên số lượng NST hỗ trợ bằng con số NST có trong tế bào lúc đầu trước khi lao vào giảm phân. Suy ra số lượng NST 1-1 có trong những tế bào trước khi tiến hành giảm phân là 2560 NST đơn.

Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Trãi - Giới Thiệu Về Tác Giả Nguyễn Trãi

– con số NST 1-1 có trong 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80

– cỗ NST lưỡng bội của loài 2n = 80/10 = 8

b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo thành 128 đúng theo tử thì con số giao tử rất cần phải có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– số lượng tế bào sinh dục nhỏ khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu những tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo ra 320 tế bào trứng, cảm thấy không được hoàn tất quá trình thụ tinh. Vậy team tế bào trên là tế bào nam nữ đực. Do tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. điện thoại tư vấn số dịp nguyên phân của mỗi thích hợp tử trong nhóm B là k. Suy ra tần số nguyên phân của hòa hợp tử trong đội A là 2k. Theo giả thiết ta bao gồm phương trình: 

*