Bài tập trật tự tính từ

     

Bài tập tiếng Anh mang đến trẻ em để giúp các em học tập ngữ pháp giờ Anh tương tự như những văn bản học từ bỏ vựng tiếng Anh cho những em. Để học tiếng Anh cho trẻ nhỏ qua đều bài tập giờ Anh chúng ta hãy chắc chắn là rằng những em đã nắm vững được những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp.

Bạn đang xem: Bài tập trật tự tính từ


Bài tập ghi nhớ trơ thổ địa tự tính tự trong tiếng Anh được thegioimucin.com.vn gửi tới những em giúp những em củng cố kỹ năng trật từ bỏ tính từ trong giờ Anh. Bài học quy tắc ghi nhớ trơ thổ địa tự tính từ trong giờ đồng hồ Anh các em hãy học tập ngay trên thegioimucin.com.vn nhé!

Bài tập ghi nhớ riêng biệt tự tính từ trong giờ Anh

*

Bài 1: Phân loại những tính từ bỏ sau vào ô đúng thể các loại của chúng

interesting round great pink young old long oval rectangular square thick Vietnamese grey woolen thin attractive black racing walking

Loại tính từ

Tình từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 2: Tìm các tính từ trong khúc văn sau và phân một số loại chúng và những ô nằm trong thể một số loại tính từ tương ứng

To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad forehead, a straight nose và blue eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy lớn get on with everybody. We have been friends for a very long time. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder.

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 3: sắp đến xếp những câu tiếng anh sau thành câu đúng.

1. Wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> ………………………………………………………..

2. Woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> ………………………………………………………..

3. Is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> ………………………………………………………..

4. Pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> ………………………………………………………..

5. Gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> ………………………………………………………..

Xem thêm: Cho A + B + C = 0 Và A^2 + B^2 + C^2 = 1, Then The Value Ofa^4+B^4+C^4 Is?

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng

1. _____________

A. A pair of thể thao new French shoes

B. A pair of new thể thao French shoes

C. A pair of new French thể thao shoes

D. A pair of French new thể thao shoes

2. _____________

A. A young tall beautiful lady

B. A tall young beautiful lady

C. A beautiful young tall lady

D. A beautiful tall young lady

3. _____________

A. An old wooden thick table

B. A thick old wooden table

C. A thick wooden old table

D. A wooden thick old table

4. _____________

A. A modern Vietnamese racing car

B. A Vietnamese modern racing car

C. A racing Vietnamese modern car

D. A modern racing Vietnamese car

5. _____________

A. A new interesting English book

B. An English new interesting book

C. An interesting English new book

D. An interesting new English book.

*

Đáp án:

Bài 1:

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Interesting, attractive

Size (kích thước)

Thin, long, square, thick

Age (tuổi thọ)

Young, old

Shape (Hình dạng)

Round, oval, rectangular, square

Color (Màu sắc)

Pink, grey, black

Origin (Nguồn gốc)

Vietnamese

Material (Chất liệu)

Woolen

Purpuse (Mục đích)

Racing, walking

Bài 2:

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Good, good-looking, kind, easy, best

Size (kích thước)

Broad, long

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Straight

Color (Màu sắc)

Brown, blue

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 3:

1. Wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> She wore a long trắng wedding dress.

2. Woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> It is an intelligent young English woman.

3. Is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> This is a new đen sleeping bag.

4. Pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> He bought a beautiful big pink house.

5. Gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> She gave him a small brown leather walleted.

Xem thêm: Cách Sửa Các Tật Nào Sau Đây Là Không Đúng

Bài 4:

1. C. A pair of new French sport shoes

2. D. A beautiful tall young lady

3. B. A thick old wooden table

4. A. A modern Vietnamese racing car

5. D. An interesting new English book.

Những bài tập giờ Anh cho trẻ nhỏ về cô đơn tự tính từ cũng tương tự những ngôn từ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khác tại thegioimucin.com.vn thường xuyên được cập nhật. Các nội dung học tiếng Anh mang lại trẻ em được thegioimucin.com.vn tiến hành theo từng chuyên môn tiếng Anh của những em. Hãy mang đến trẻ học ngay những bài học tiếng Anh trên thegioimucin.com.vn nhé!