240 CÂU TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÓ ĐÁP ÁN

     

Trắc nghiệm giao động điều hòa gồm đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm xấp xỉ điều hòa gồm đáp án năm 2021 sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: 240 câu trắc nghiệm dao động điều hòa có đáp án

*

Câu 1: Phương trình xấp xỉ của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng:

A. Biên độ A = -5 cm

B. Pha thuở đầu φ = π/6 (rad)

C. Chu kì T = 0,2 s

D. Li độ ban đầu x0 = 5 cm

Hiển thị đáp án

- Viết lại phương trình:

*

- cho nên vì vậy ta có:

*

Chọn lời giải C


Câu 2: Một vật xê dịch điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng con đường vật đi được vào 0,125 s tính từ lúc thời điểm t = 0 là:

A. 6cm B. 4,5cm

C. 7,5cm D. 9cm

Hiển thị đáp án

-Phương trình:

*

*

- nhưng mà t = 0,125 = T/2 đề xuất S = 2.3 = 6 cm

Chọn câu trả lời A


Câu 3: Một chất điểm xê dịch điều hoà với chu kì 1,25 s cùng biên độ 5 cm. Tốc độ lớn độc nhất vô nhị của chất điểm là:

A. 25,1 cm/s. B. 2,5 cm/s.

C. 63,5 cm/s. D. 6,3 cm/s.

Hiển thị đáp án

*

*

Chọn đáp án A


Câu 4: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bởi 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5 tấn là:

A. 10 cm. B. 50 cm.

C. 45 cm. D. 25 cm.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

Chọn câu trả lời B


Câu 5: Một vật bé dại dao động cân bằng trên trục Ox theo phương trình x = Acos (ωt + φ). Tốc độ của vật tất cả biểu thức là:

A. V = ωAcos (ωt +φ).

B. V = –ωAsin (ωt +φ).

C. V = –Asin (ωt +φ).

D. V = ωAsin (ωt +φ).

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Câu 6: Một hóa học điểm giao động điều hòa dọc trục Ox cùng với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng lối đi được của chất điểm vào một chu kì giao động là:

A. 10 cm. B. 30 cm.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Sách Mới, Giải Getting Started

C. 40 cm. D. đôi mươi cm.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bởi s). Trên t = 2 s, trộn của xấp xỉ là:

A. 10 rad. B. 40 rad.

C. đôi mươi rad. D. 5 rad.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Vận tốc của vật có giá trị cực to là bao nhiêu?

A. –5π cm/s. B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn trực tiếp MN nhiều năm 6 centimet với tần số 2 Hz. Lựa chọn gốc thời hạn là lúc chất điểm bao gồm li độ 3√3/2 centimet và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình xê dịch của hóa học điểm là:

A. X = 3sin(4πt + π/3) cm

B. X = 3cos(4πt + π/6) cm

C. X = 3sin(4πt + π/6) cm

D. X = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Hiển thị đáp án

Câu 10: Vật giao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khoản thời gian dao động được 1/6 chu kì vật gồm li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của thứ là:

A. 2√2 cm B. √3 cm

C. 2 cm D. 4√2 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ của dao động:

*

- tốc độ biến thiên sớm pha π đối với li độ nên:

*

- Phương trình xê dịch của vật:

*

Chọn câu trả lời B


Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi đồ đổi chiều hoạt động và khi đó tốc độ của vật đang xuất hiện giá trị dương. Pha ban sơ là:

A. -π/2 B. -π/3

C. π D. π/2

Hiển thị đáp án

- đồ đổi chiểu chuyển động tại vị trí biên:

*

- tốc độ của vật đang xuất hiện giá trị dương khi:

*

- trên thời điểm ban đầu (t = 0):

*

Chọn câu trả lời C


Câu 13: Một vật xê dịch điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Lúc vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ giao động của thiết bị là:

A. 5√2 cm B. 10 cm

C. 5,24 cm D. 5√3 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ xê dịch của vật:

*

Chọn giải đáp A


- Áp dụng hệ thức chủ quyền giữa vận tốc và gia tốc:

*

Chọn câu trả lời B


- Biên độ dao động:

*

- Tần số góc:

- pha ban đầu:

+ trên thời điểm ban đầu t = 0 :

*

- Phương trình xê dịch của vật:

*

Chọn lời giải A


Câu 16: Một vật dao động điều hoà tần số f = 2 Hz. Vận tốc cực to bằng 24π cm/s. Biên độ giao động của trang bị là

A. A = 4m. B. A = 4cm.

C. A = 6m. D. A = 6cm.

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động của vật là:

*

Chọn câu trả lời D


- Ta có:

*

*

- Lại có:

*

⇒ tại t1 thì đồ gia dụng sẽ thuộc vị trí với thứ tại thời điểm t = T/6.

- tại t1 vật gồm li độ: x0 = A.

- Vậy tại thời điểm ban sơ t0 vật sẽ có li độ là:

*

Chọn giải đáp A


Câu 18: Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình có dạng x = Acos(ωt+φ). Vật tất cả biên độ giao động bằng 6 cm, pha lúc đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương trình vận tốc của giao động là:

*

*

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

*

Chọn câu trả lời D


- Ta có:

*

*

Chọn câu trả lời C


*

Chọn đáp án C


- Ta có:

*

*

Chọn lời giải D


*

Chọn giải đáp B


- Quãng mặt đường vật đi được trong thời gian T/4 là:

*

Chọn giải đáp C


*

*

Chọn lời giải C


- Ta có:

*

Chọn giải đáp C


- Ta có trong thời gian Δt thì trang bị đi được một góc:

*

*

*

Chọn câu trả lời A


- Áp dụng vòng tròn lượng giác trong xấp xỉ cơ:

+ Chu kỳ giao động của mạch là:

*

+ Biểu diễn trên tuyến đường tròn lượng giác ta có:

*

- trong 1s vật trải qua vị trí x = +1 cm 5 lần.

Xem thêm: Combo 10 Túi Mặt Nạ Than Hoạt Tính Hàn Quốc Than Hoạt Tính Benew Hàn Quốc 22Ml

Chọn câu trả lời D


Câu 28: Một hóa học điểm giao động điều hòa cùng với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính bởi cm; t tính bằng s).