Bài Tập Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Có Đáp Án

     

Bài tập tài chính vĩ mô gồm đáp án | kinh tế tài chính vĩ mô là môn khoa học suy xét việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn những vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền ghê tế. Tài chính vĩ mô nghiên cứu sự tác động giữa các khía cạnh của nền tài chính quốc dân. Chẳng hạn nó nghiên cứu và phân tích sự tương tác giữa sự đầu tư vốn với tỉ lệ thành phần thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm xã hội, thu nhập cá nhân quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng đáp án 5 dạng bài bác tập cơ phiên bản ngay bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tối đa hóa lợi nhuận có đáp án

Bài tập kinh tế vĩ tế bào có giải thuật tham khảo mới nhất 2

Nội dung bài bác viết


1. Dạng bài xích tập kinh tế vĩ mô bao gồm đáp án về hàm tổng chi phí

Một hãng tuyên chiến và cạnh tranh hoàn hảo bao gồm hàm tổng ngân sách chi tiêu là TC=Qbình+Q+169 trong số đó Q là sản số lượng hàng hóa con TC đo bằng $

a. Hãy cho thấy FC,VC,AVC,ATC,và MC

b. Nếu giá thị phần là 55$,hãy xác định lợi nhuận buổi tối đa hãng hoàn toàn có thể thuđược

c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng

d. Bao giờ hãng yêu cầu đóng cử sản xuất

e. Khẳng định đường cung của hãng

f. Giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì vẫn xảy ra?

g. Khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có liên tiếp sản xuất ko với sản lượng là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

a/ FC:chi phí cố kỉnh định, là ngân sách chi tiêu khi Q= 0, FC = 169

VC là ngân sách biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q

AVC:chi phí thay đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

ATC: giá cả trung bình = AVC+AFC tốt = TC/Q = Q+1+169/Q

MC: giá thành biên, = (TC)’ = 2Q+1

b/ Giá phường = 55, để về tối đa hóa lợi nhuận, MC=P

c/Hòa vốn lúc TC=TR PQ=TC

55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng ngừng hoạt động khi P

Mà ATC = Q+1+169/ Q

Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình

=> Q= 13 => ATC min = 27

Vậy khi giá chỉ

e/Đường cung của hãng là mặt đường MC, bắt đầu từ điểm ngừng hoạt động P=27 trở lên.

f/ ví như CP đánh thuế 5$ thì giá cả sản xuất ngơi nghỉ mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, ví như như sau thời điểm đánh thuế thì sẽ không còn sản xuất do nó ở dưới điểm tạm dừng hoạt động là 32.

Còn trước lúc đánh thuế giá bán là 32 thì vẫn đã sản xuất.

NSX sẽ sản xuất thế nào cho MC=P

2Q+1 = 32 => Q= 15,5

2. Dạng bài xích tập kinh tế vĩ mô gồm đáp án về hàm mong và hàm số cung

Hàm mong và hàm số cung của một thành phầm được cho tiếp sau đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)

a. Hãy kiếm tìm điểm cân bằng của thị trường

b. Hãy tính độ teo giản của cung và mong theo giá chỉ tại điểm cân bằng cảu thị phần

c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn thôn hội. Giả sử cơ quan chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất buôn bản hội vì chưng thuế gây nên là bao nhiêu? vị sao lại có khoản tổn thất đó?

d. Nếu bên nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của an sinh xã hội cùng hãy giải thích tại sao lại sở hữu khoan tổn thất này?

BÀI GIẢI

a) trên điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD

=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=60

b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

c) Vẽ hình ra gồm : CS= 900, PS=1800

=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP tấn công thuế vào tín đồ sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm thăng bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67

Giá mà quý khách hàng phải trả: PD= Giá thăng bằng sau thuế = 71,67

Giá mà người sản xuất nên trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Phần mất ko là: 291,53

d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300 

3. Dạng bài bác tập tài chính vĩ mô có đáp án về hàm AVC 

1 doanh nghiệp trong thj trường tuyên chiến đối đầu hoàn hảo tất cả hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị chức năng 1000 sản phẩm.

a) Viết phương trình màn biểu diễn đường cung của công ty

b) khi gia buôn bán của sản phẩm la 22 USD thì doanh nghiệp lớn hòa vốn . Tính giá thành cố định của người sử dụng nếu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được 1000 usd túi tiền cố định thì lợi nhuận của khách hàng là bao nhiêu

c) Nếu chính phủ trợ cấp cho 2 USD bên trên một đơn vị sản phẩm xuất kho thì doanh nghiệp lớn sẽ chọn lọc mức sản lượng nào tính lợi nhuận thu được.

Xem thêm: Đồ Ăn Vặt Tốt Cho Bà Đẻ - Top 10 Món Giúp Mẹ Giữ Dáng, Đẹp Da

BÀI GIẢI

a. Ta có:

VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q

MC = (VC)’ = 4Q + 10

Do đây là doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Vậy đường cung của doanh nghiệp có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiệp lớn hòa vốn =>> TR = TC P.Q = VC + FC.

22.Q = 2Qbình + 10Q + FC

FC = 12Q – 2Qbình

Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P – 10)/4 = (22 – 10)/4 = 3

Thay Q = 3 vào ta được: FC = 12.3 – 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18

Lợi nhuận doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18)

(1) lúc doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách được 1000USD túi tiền cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (2Qbình + 10Q + 17)

(2) tự (1) với (2) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được 1000USD giá thành cố định thì lợi nhuận của người tiêu dùng sẽ tăng lên 1000USD. Trước lúc tiết kiệm, doanh nghiệp hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của chúng ta là 1000USD.

c. Khi cơ quan chỉ đạo của chính phủ trợ cấp cho khách hàng 2$/ 1 sản phẩm:

MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

=> MCe = 4Q + 8.

Trước khi tất cả trợ cấp cho thì công ty lớn đang hòa vốn. Chắt lọc sản xuất của công ty luôn nhằm mục đích để tối đa hóa lợi nhuận, bởi vì đó:

P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)

Lợi nhuận nhưng doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18 – 2Q)

= 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 – 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)

4. Dạng bài xích tập kinh tế tài chính vĩ mô bao gồm đáp án về hàm lợi ích

Một người sử dụng có hàm công dụng : U = 50% X.Y và ông ta tất cả khoản thu nhập 480$. Để download X, Y với Px = 1$, Py= 3$.

a. Để buổi tối đa hoá lợi tức đầu tư với các khoản thu nhập đã cho, ông ta sẽ thiết lập bao nhiêu thành phầm X? bao nhiêu Y?. Tính lợi ích thu được

b. đưa định các khoản thu nhập ông ta giảm chỉ với 360$, phối hợp X, Y được mua là từng nào để công dụng tối đa. Tìm ích lợi đó.

c. đưa định rằng giá chỉ của Y ko đổi, giá chỉ X tăng thêm 1/2 thì kế phù hợp X, Y được lựa chọn là bao nhiêu để lợi ích tối nhiều hoá cùng với I = 360$.

BÀI GIẢI

a. Ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)

Đồng thời thì đk để về tối đa hóa lợi nhuậnh thì: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)

Từ (1) và(2) ta có: X=210 cùng Y=80

Lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400

b. Lúc thu nhập sút còn 360 thì 360=1X+3Y (1”)

Từ (1”) với (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được tương tự như

c. Bởi vì giá sản phẩm & hàng hóa X tắng lên một nửa nên Px”=1,5

Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y cùng (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

=> X=120 ,Y=60

5. Dạng bài xích tập kinh tế vĩ mô tất cả đáp án về hàm cầu

Một đơn vị phân phối có hàm ước là:Q=130-10P

a) Khi giá thành P=9 thì doanh thu là bao nhiêu? Tính độ giãn nở của ước theo giá chỉ tại mức giá thành này và cho nhận xét.

b) hãng đang bán đi với giá P=8,5 hãng ra quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng tuyệt sai? vì chưng sao?

c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá cùng lượng cân bằng? Tính độ co và giãn của mong theo giá chỉ tại mức giá thành cân bằng và đến nhận xét.

a) Ta có: P=9 cầm vào pt đường ước ta được: Q=130-10×9=40.

Ta lại sở hữu TR=PxQ= 9×40= 360

Vậy khi giá thành là P=9 thì lợi nhuận là TR= 360.

Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10

Độ giãn nở của đường mong = (Q)`x PQ= -10×940= -2,25

Vậy lúc giá biến hóa 1% thì lượng cầu đổi khác 2,25%

b) Khi giá chỉ là P= 8,5 thì lúc đó lượng mong sẽ là Q=130-10×8,5=45 cơ hội đó lệch giá sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi thương hiệu quyết định tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thì lệch giá đạt được bự hơn. đưa ra quyết định của hãng là đúng.

c) tại vị trí thăng bằng ta có:

Qd=Qs

130-10P=80

10P=50

p =5

=>Pe=5. Qe=Qs=80.

Xem thêm: Cách Làm Nộm Su Hào Thái Miếng, Cách Làm Món Dưa Góp Su Hào, Cà Rốt

Vậy mức giá thành cân bằng là P=5, nấc sản lượng cân đối là Q=80

Độ co và giãn của dừong cầu= -10×5/80= -0,625.

Vậy lúc giá biến hóa 1% thì lượng sẽ thay đổi 0,625%.

TẢI VỀ các dạng bài bác tập tài chính vĩ mô gồm đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế vĩ mô bao gồm đáp án nhưng mà Kế toán Việt Hưng muốn share đến các bạn!