BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 8: SPORTS AND GAMES

     Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 8: sports and games

*
Bạn vẫn xem trăng tròn trang chủng loại của tài liệu "Luyện sâu xa Ngữ pháp và bài tập giờ Anh 6 - Unit 8: Sports và games", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

UNIT 8: SPORTS & GAMESA.VOCABULARYNew wordsMeaningExampleathlete /ˈæθliːt/(n)vận động viênHe is one of the most famous athletes in Argentina. Anh ấy là trong số những vận cồn viên nổi tiếng nhất trên Ác-hen-ti-na.career /kəˈrɪə(r)/(n.)nghề nghiệp, sự nghiệpPelé started his career as a football player at the age of 15. Pê-lê ban đầu sự nghiệp là một cầu thủ bóng đá khi ông ấy 15 tuổi.congratulation /kənˌɡrætʃuˈleɪʃn/(n.)sự chúc mừngCongratulations! I hear you won the match yesterday. Chúc mừng! Tớ nghe nói cậu chiến thắng trận đấu ngày hôm qua.elect /ɪˈlekt/(v.) lựa chọn, thai chọnBeijing was elected khổng lồ hold The 2008 Summer Olympics. Bắc khiếp được chọn để tổ chức triển khai Thế vận hội ngày hè năm 2008.equipment /ɪˈkwɪpmənt/(n.)thiết bị, dụng cụThe equipment in the thể hình is quite modern. Trang bị tại phòng rèn luyện thể dục hơi là hiện tại đại.goggles /ˈɡɒɡlz/(n.)kính (để bơi)I always wear goggles when I am swimming. Tớ luôn luôn đeo kính bơi lội khi bơi.racket /ˈrækɪt/(n.)cái vợt (cầu lông, tennis )Can I borrow your badminton racket? Cậu mang đến tớ mượn cái vợt ước lông của cậu được không?regard /rɪˈɡɑːd/(v.)coi làHe is regarded as the best football player of all time. Anh ấy được coi là cầu thủ láng đá giỏi nhất phần nhiều thời đại.marathon /ˈmærəθən/(n.)cuộc đua ma-ra-tôngShe finishes her marathon in about 3 hours. Cô ấy xong cuộc đua ma-ra-tông trong tầm 3 giờ đồng hồ đồng hồ.Athletics(n)Môn điền kinhMy brother wants khổng lồ compete in athletics.Anh trai tôi muốn thi đấu điền kinh.Gymnastics(n)Thể dục dụng cụMy sister really likes watching gymnastics on TV.Chị gái tôi đam mê xem thể dục nguyên lý trên TV.Weightlifting(n)Cử tạWeightlifting athletes must have very strong muscles.Vận cổ vũ cử tạ chắc rằng phải có cơ bắp khỏe.exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/(adj.) mệt mỏi nhoài, mệt mỏi lửThe runners were exhausted when they crossed the finish line. Các vận động viên chạy đua mệt lử khi chúng ta về đích.last /lɑːst/(v.)kéo dàiA football match often lasts 90 minutes. Một trận soccer thường kéo dài 90 phút.ring /rɪŋ/(n.)sàn đấu (boxing)Two men are competing in the boxing ring. Nhì người bầy ông sẽ thi quyền anh bên trên sàn đấu .B.GRAMMARI. Thì quá khứ đơn1. Biện pháp dùng- diễn tả hành hễ hay vấn đề đã xẩy ra và ngừng tại 1 thời điểm được xác định trong thừa khứ.Ví dụ: I met her last summer.(Tôi đã gặp cô ấy vào ngày hè năm ngoái.)- biểu đạt hành cồn thường làm cho hay quen làm trong quá khứ.Ví dụ: She often swimming every day last year.(Năm ngoái cô ấy đi bơi mỗi ngày.)2. Dạng thức của quá khứ đơn.a. Với rượu cồn từ “to be” (was/were)Thể khẳng địnhThể che địnhI/He/She/ItDanh trường đoản cú số ítWas + danh từ/tính từWas not/wasn’t + danh từ/tính từYou/We/TheyDanh từ bỏ số nhiềuWere + danh từ/tính từWere not/weren’t + danh tiwf/tính từVí dụ:-He was tired. (Anh ấy đã khôn xiết mệt.)-They were in the room.( Họ vẫn ở vào phòng.)Ví dụ:-He wasn’t at school yesterday.( trong ngày hôm qua anh ấy ko ở trường.)-They weren’t in the park.(Họ ko ở vào công viên.)Thể nghi vấnCâu trả lời ngắnWas + I/He/She/ItDanh từ số ít+ danh từ/tính từYes ( No ) +I/She/He/It + was (wasn’t)Were + You/We/TheyDanh trường đoản cú số nhiềuYes (No) + You/We/They + were (weren’t)Ví dụ:-Were they tired yesterday? ( ngày hôm qua họ vẫn mệt đề nghị không?Yes, they were/No, they weren’t.-Was he at home?Yes, he was/No, he wasn’tLưu ý:Khi nhà ngữ câu hỏi là “you” (bạn) thì câu vấn đáp phải sử dụng “I” (tôi) để đáp lại.b.Với cồn từ thường (Verbs/V)Thể khẳng địnhThể che địnhI/You/We/TheyDanh từ bỏ số nhiều+ V-edI/You/We/TheyDanh từ số nhiều+did not/didn’t + V nguyên mẫuHe/She/ItDanh từ số ítHe/She/ItDanh từ bỏ số ítVí dụ:-She went to lớn school yesterday.( ngày hôm qua cô ấy đã đi học.)-He worked in this bank last year.( thời gian trước anh ấy đã thao tác ở ngân hàng.)Ví dụ: -My mum didn’t by me a computer last year. ( bà mẹ tôi đã không mua mang lại tôi laptop mới năm ngoái.)-He didn’t met me last night.( Anh ấy không chạm chán tôi buổi tối qua.)-Mr. Phái nam didn’t watch TV with me.(Ông Nam đang không xem TV với tôi.)Thể nghi vấnCâu trả lời ngắnDidI/You/We/TheyDanh tự số nhiềuHe/She/ItDanh từ bỏ số ít+V nguyên mẫu?YesNoI/You/We/They/Danh từ số nhiềuHe/She/It/Danh từ bỏ số ítDid.Didn’tVí dụ:-Did she work there?( bao gồm phải cô ấy thao tác làm việc ở kia không?)Yes she dis/No she didn’t-Did you go to Hanoi last month? ( bao gồm phải bạn đi hà nội tháng trước không?)Yes, I did/No, I didn’tc.Wh-questionKhi đặt thắc mắc có chứa Wh-word ( từ nhằm hỏi) như Who, What, When, Where, Why, Which, How, ta đặt chúng lên dầu câu. Mặc dù khi trả lời cho dạng câu hỏi này, ta không cần sử dụng Yes/No mà buộc phải đưa ra câu trả lời trực tiếp.Cấu trúc:Wh-word + was/were + S?Wh-word + did + S + V?Ví dụ:-Where were they? (Họ đã ở đâu thế?)-They were in the playground. (Họ ở trong sân chơi.)Ví dụ:-What did bố do at the weekend? (Ba đã làm cái gi vào cuối tuần?)-He studied English. (Cậu ấy học tiếng Anh.)3. Tín hiệu nhận biết- vào câu sinh sống thì thừa khứ đơn thường có sự xuất hiện của các trangj trường đoản cú chỉ thời hạn như:-yesterday (hôm qua)-last night/week/month/ (Tối qua/tuần trước/tháng trước/ )-ago (cách đây), (two hours ago: cách đây 2 giờ/two weeks ago: cách đây hai tuần )-in + thời gian trong vượt khứ (eg:in 1990)-when: lúc (trong câu kể)4. Biện pháp thêm –ed vào sau cồn từa. Vào câu nghỉ ngơi thì quá khứ đơn, hễ từ cần phải thêm đuôi –ed. Dưới đó là các quy tắc lúc thêm đuôi –ed vào cồn từ.Thêm “ed” vào đằng sau đa số các động từVí dụWant – wantedFinish – finishedLook - lookedHelp - helpedĐộng từ xong xuôi bằng đuôi “e” hoặc “ee” bọn họ chỉ câu hỏi thêm “d” vào thời gian cuối độn từ.Ví dụLive - livedAgree - agreedLove - lovedBelieve - believedĐối với cồn từ tận thuộc là “y”+ trường hợp trước “y” là 1 trong nguyên âm (u,e,o,a,i), ta thêm “ed” bình thường.+ nếu như trước “y” là một trong những phụ âm ta đổi “y” thành “i+ed”Ví dụPlay - playedStudy - studiedStay - stayedWorry – worriedEnjoy - ẹnoyedMarry – marriedĐộng xuất phát điểm từ 1 âm tiết, tận cùng bởi một nguyên âm + một phụ âm ( trừ hầu hết từ hoàn thành bằng h,w,x,y), ta phải gấp rất nhiều lần phụ âm trước lúc thêm “ed”Ví dụStop – stoppedFit - fittedPlan - plannedb. Động tự bất quy tắc- Là đa số động tự được chia ở cột 2 vào “Bảng rượu cồn từ bất quy tắc” (học trực thuộc lòng)Ví dụ:VV- edNghĩagowentĐihavehadCóTeachtaughtDạybuyboughtmuadrinkdrankUốngBÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN:Bài 1:Cho dạng đúng của từ quá khứ đơn, dùng bảng hễ từ bất quy tắc nếu như cần.VV-edVV-edMeet (gặp)MetEnjoy (thích)EnjoyedHelp (giúp đỡ)HelpedDrive (lái xe)DroveSpeak (nói)SpokePlan (kế hoạch)PlannedLive (sống)LivedPut (đặt)PutWrite (viết)WroteStop (dừng lại)StoppedStudy (học)StudiedSing (hát)SangDo (làm)DidAgree (đồng ý)AgreedCry (khóc)CriedSit (ngồi)SatStand (đứng)StoodBorrow (mượn)BorrowedPlay (chơi)PlayedRun (chạy)RanStay (ở)StayedBegin(bắt đầu)BeganAsk (hỏi)AskedBreak (làm vỡ)BrokeLaugh (cười)LaughtedBring (mang theo)broughtTry (cố gắng)triedBuild (xây)BuiltTidy (dọn dẹp)tidiedBuy (mua)boughtBài 2: Điền was/were vào địa điểm trống:1. The teacher_____was____nice.2. The students_____were____clever.3. But one student______was___in trouble.4. We____were_____for him.5. He_____was____nice though.6. I_____was____Canberra last spring.7. We____were_____at school last Saturday.8. Tina_____was____at trang chủ yesterday.9. He___was______happy.10. Robert & Stan___were______Garry’s friends.11. You____were_____very busy on Friday.12. They_____were____in front of the supermarket.13. I____was_____in the museum.14. She____was_____in South Africa last month.15. Jessica and Kimberly___were______late for school.Bài 3: Viết những câu sau ngơi nghỉ thể khẳng định (+), thể đậy định (-), thể ngờ vực (?)1. (+)He wrote a book. (-) He didn’t write a book. (?) Did he write a book? 2. (+)She was my boss. (-) She wasn’t my boss. (?) Was she your boss?3. (+) They built a new house. (-) They didn’t build a new house. (?) Did they build a new house?4. (+) I was at the concert last Sunday. (-) I wasn’t at the concert last Sunday. (?) Were you at the concert last Sunday?5. (+) I bought clothes in this clothes shop. (-) I didn’t buy clothes in this clothes shop (?) Did you buy clothes in this clothes shop?6. (+) They were born in Korea. (-) They were not born in Korea (?) Were they born in Korea?7. (+) He swam in the lake. (-) He didn’t swim in the lake (?) Did he swim in the lake?8. (+)We were at the gym last week. (-) We weren’t at the gym last week. (?) Were you at the thể hình last week?9. (+) She went to her office by car. (-) She didn’t go to lớn her office by car. (?) Did she go to lớn her office by car?10. (+) He was a good boy. (-) He wasn’t a good boy. (?) Was he good boy?Bài 4. Chọn giải đáp đúng (A, B, C hoặc D) nhằm điền vào địa điểm trống1.They_________the bus yesterday.A. Don’t catchB. Weren’t catchC. Didn’t catchD. Not catch2. My sister_________home last night.A. ComesB. ComeC. CameD. Was come3. My father_________tired when I _________ home.A. Was – gotB. Is – getC. Was – gettedD. Were – got4. What_________you_________two days ago?A. Bởi – doB. Did – didC. Vị – didD. Did – do5.Where_________your family_________on the summer holiday last year?A. Vày – goB. Does – goC.did – goD. Did – went6. We_________David in town a few days ago.A. Did seeB. Was sawC. Did sawD. Saw7. It was cold, so I_________ the window.A. ShutB.was shutC. Am shutD.shutted8. I_________to the cinema three times last week.A.was goB. WentC. Did goD.goed9.What_________you_________last weekend?A.were/doB.did/didC.did/doD.do/did10.The police_________on my way trang chủ last night.A. Was stopB.stoppedC.stopsD.stopping11. The film wasn’t very good. I_________ it very much.A.ẹnjoyedB.wasn’t enjoyC.didn’t ẹnjoyedD. Didn’t enjoy12.The bed was very uncomfortable. I_________sleep very well.A.didn’tB.didC.wasn’tD.not13. The window was opened and a bird_________into the room.A.flyB. FlewC. Was flewD.did fly14. I_________a lot of money yesterday. I_________an expensive dress.A. Spend/buyB. Spent/buyC. Spent/boughtD. Was spent/bought.Bài 5: gạn lọc và điền dạng đúng của cồn từ vượt khứ đơn: Teach cook want spend ring Be sleep study go write1. She went .out with her boyfriend last night.2. Laura cooked .a meal yesterday afternoon.3. Mozart wrote .more than 600 pieces of music.4. I was .tired when I came home.5. The bed was very comfortable so they slept .very well.6. Jamie passed the exam because he studied .very hard.7. My father taught .the teenagers lớn drive when he was alive.8. Dave wanted .to make a fire but there was no wood.9. The little boy spent .hours in his room making his toys.10. The telephone rang .several times & then stopped before I could answer it.Bài 6: Chuyển các câu sau về thì quá khứ đơn:1. We move lớn a new house.move2. They bring a sandwich. Brought.3. He doesn’t do the homework. . Didn’t do4. They sell cars. . Sold 5. Does he visit his friends?Did6. She buys a book.bought7. The teacher punishes the boy.punished8. The little girl laughs at the beggar.laughted9. They know it.knew10. He does not tell the lie.Didn’t tell11. They bởi vì not wait for anybody.Didn’t wait12. Who teaches you English?taught13. The mansons build the house.built14. They invite us lớn their party.invited15. His manners disgust me.disgusted16. She sings a lovely song.sang17. It is time to lớn start.was18. He wants to lớn kill the snake.wanted19. His conduct surprises me.surprised20. I want you to come with me.wantedBài 7: trả lời các thắc mắc dưới đây phụ thuộc vào gợi ý trong ngoặc:1. What did he win? (the race)He won the race.2. What did he eat? (spaghetti)He ate spaghetti.3. What time did the film finish? (at ten o’clock)The film finished at ten o’clock.4. How did he feel? (happy)He felt happy.5. What did he look at? (the stars)He looked at the stars.6. Where did they go? (to the cinema)They went lớn the cinema7. What did he watch on TV? (cartoons)He watched cartoons on TV.8. What time did he get up? (at seven)He got up at seven.9. What did she play? (basketball)She played basketball.10. Where did she walk? (to school)She walked to lớn school.11. Who did he see? (Maria)He saw Maria.12. Where did he have breakfast? (in the garden)He had breakfast in the garden.13. What did they want? (some chicken)They wanted some chicken.14. When did they arrive? (in the morning)They arrived in the morning.Bài 8: đến dạng đúng của từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn:1. Yesterday, I (go) went . To the restaurant with a client.2. We (drive) drove .around the parking lot for trăng tròn minutes to find a parking space.3. When he (arrive) arrived .at the restaurant, the place (be) was .full.4. The waitress (ask) asked .us if we (have) had .reservations.5. I (say) said .that he would come.6. The waiter (tell) told .us lớn come back in khổng lồ hours.7. My client & I slowly (walk) walked .back khổng lồ the car.8. We (stop) stopped . At the grocery store và (buy) bought .some cakes.9. My sister (get) got .married last month.10. Daisy (come) came .to her grandparents’ house 3 days ago.11. My computer (be) was .broken yesterday.12. He (buy) bought .me a big teddy bear on my birthday last week.13. My friend (give) gave .me a bar of chocolate when I (be) was .at school yesterday.14. My children (not do) didn’t go .their homework last night.15. You (live) Did you live .here five years ago?16. They (watch) watched .TV late at night yesterday.17. (Be) Was .your friend at your house last weekend?18. They (not be) weren’t .excited about the film last night.19. Where (spend/you) Where did you spend .your last holiday?20. I (visit) visited .lots of interesting places. I (be) was .with two friends of mine.II. Câu bổn phận (Imparatives)1. Định nghĩa- Câu mệnh lệnh là câu dùng để làm sai khiến, sai khiến hoặc đề xuất một người khác có tác dụng một câu hỏi gì đó. Nhà ngữ của câu bổn phận được ngầm gọi là “you”.- Câu mệnh lệnh luôn được cần sử dụng ở thì bây giờ đơn cùng dạng thức nguyên thể (không bao gồm “to”) của rượu cồn từ.2.Cấu trúcDạngKhẳng địnhPhủ địnhCấu trúcVerb (động từ) + object (tân ngữ)Don’t verb + object/prepositionVerb + prepositional (giới từ)Ví dụ- xuất hiện the door (Hãy open ra)- Close the door (Hãy ngừng hoạt động lại)- Come in. (Mời vào)-Sit down (Mời ngồi xuống).- Don’t xuất hiện the window. (Đừng xuất hiện sổ.)- Don’t cry (Đừng khóc.)- Don’t stand up. (Đừng đứng dậy.)Lưu ýCó thể cần sử dụng “please” (làm ơn, xin mời) vào câu mệnh lệnh khiến cho câu dìu dịu hơn và lịch lãm hơn, rất có thể đặt sống đầu hoặc sống cuối câu.Ví dụ:-Sit down, please. (Xin mời ngồi xuống.)- Please stand up. (Xin mời đứng dậy)- Don’t make noise, please. (Làm ơn đừng làm ồn.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 9: Chuyển những câu mệnh lệnh dưới đây từ dạng câu xác định sang che định:1. Go straight.Don’t go straight.2. Pass the bank.Don’t pass the bank3. Cross the road.Don’t cross the road4. Turn left.Don’t turn left.5. Walk khổng lồ the corner.Don’t walk lớn the corner6. Look at the map.Don’t look at the map.7. Don’t let them stop.Let them stop8. Don’t go tomorrow.Go tomorrow.9. Don’t have a shower.Have a shower.10. Don’t jump up now.Jump up now.11. Don’t play the piano.Play the piano12. Don’t be careful. Be carefulBài 10: chấm dứt các câu sau bằng cách điền các từ say mê hợp sau đây vào nơi trống:Turn leftStop the carHelp me!HaveDon’t listenPassDon’t be lateOpenComeCatchTakeCome inDon’t waitDon’t forget1. Don’t wait. . For me. I’m not coming tonight.2. . Have. .with you. It’s raining.3. . Take . .a rest. You look tired.4. . Turn left . .at the end of the street.5. . Help me! . .. I can’t swim.6. . Don’t forget . .to take your passport.7. Stop the car. . .. There is a mouse in the road.8. . Come . . To my cocktail party, please.9. . Open . . Your book at page 15.10. . Pass . . The salt, please.11. . Don’t listen . . To that record. It’s terrible.12. . Don’t be late . .. The train leaves at 8 o’clock.13. . Come in . . And have a glass of lemonade.14. . Catch . . The first train in the morning.Bài 11: Viết câu mệnh lệnh phụ thuộc vào động từ mang lại sẵn:1. Go . .upstairs. (to go)2. Don’t swim . .in this lake. (not/to swim)3. Vì chưng . .your homework. (to do)4. Don’t. .football in the yard. (not/to play)5. Brush . .your teeth. (to brush)6. Don’t talk . .during the lesson. (not/to talk)7. Don’t feed . .the animals in the zoo. (not/to feed)8. Read . .the instructions. (to read)9. Don’t be. .late for school. (not/to be)10. Switch off . .your mobiles. (to switch off)11. Ask . .our brother. (to ask)12. Don’t use . .a pencil. (not/to use)13. Hurry. .up. (to hurry)14. Be . .quiet. (to be)15. Don’t call . .the police. (not/to call)16. Make . .your beds. (to make)17. Please mind . . (to mind)18. Don’t tell. .dad about my accident. (not/to tell)19. Please Don’t smoke . .in this room. (not/ to lớn smoke)20. Let’s help . .her mother in the kitchen. (to help)Bài 12: chuẩn bị xếp những từ sau để sản xuất thành câu trách nhiệm hoàn chỉnh:1. Use/umbrella/do not/my/him/let.Do not let him use my umbrella.2. First/the/take/on/right/the/tunning!Take the first turning on the right.3.tell/things/me/such/don’t!Don’t tell me such things.4. That/./Don’t/like/speakDon’t speak lượt thích that.5. Attention/pay/to/Don’t/her.Don’t pay atttention to lớn her.6. Too/fast./Don’t/driveDon’t drive too fast.7. Doors/./Close/theClose the doors.8. Open/book/26/./down/Sit/and/page/yourSit down and mở cửa your book page 26.Bài 13: chọn và ghép nhiều từ ngơi nghỉ cột A cùng với cột B làm thế nào để cho tạo thành câu nghĩa vụ hoàn chỉnh, tiếp đến viết lại câu:Cột ACột B1. Don’t acceptThe door to Mike2. Brush your teethTo bring the CDs3. Turn off the lightCandies from strangers4. Don’t stepBefore you go to bed5. Bring your dictionariesAdult programmes6. Don’t openWhen you go khổng lồ bed khổng lồ save energy7. Don’t watchFor language arts class8. Don’t forgetOn the lawn1. Don’t accept candies from strangers2. Brush your teeth Before you go to lớn bed3. Turn off the light When you go to lớn bed to lớn save energy4.

Xem thêm: Top 10 Đơn Vị Sửa Máy Tính Tại Nhà Quảng Ngãi 0901942479, Sửa Máy Tính Tại Nhà Quảng Ngãi It24HXem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Nước Sốt Ăn Với Bánh Mì Thịt Nướng Ngon, Cách Làm Nước Sốt Bánh Mì Thịt Nướng Chuẩn Ngon

Don’t step On the lawn5. Bring your dictionaries For language arts class6. Don’t open The door khổng lồ Mike7. Don’t watch Adult programmes8. Don’t forget lớn bring the CDsIII. Trạng từ bỏ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)1.Định nghĩaTrạng từ chỉ gia tốc là hầu như trạng từ được sử dụng để mô tả mức độ liên tục của hành động.Trạng tự chỉ tần suấtCụm trạng từ bỏ chỉ tần suất100%: always (luôn luôn)80-99% : usually (thường xuyên)60-79% : often (thường thường)40-59%: sometimes (thỉnh thoảng); occasionally (thỉnh thoảng)1-39% : seldom (hiếm khi) ; rarely (ít khi)0% : never (không bao giờ)Every (day/week/month/year ): mỗi ngày/tuần/tháng/năm ; once a week (một lần một tuần); twice a week (một tuần hai lần); three times a month (ba lần một tháng)Các trạng trường đoản cú này dùng để làm trả lời cho thắc mắc “How often”Ví dụ:-How often vì chưng you go khổng lồ the cinema? (Bạn bao gồm đin coi phim liên tục không?)=> I sometimes go to lớn the cinema. (Tôi thính thoảng đi coi phim.)2.Vị trí của trạng tự chỉ tần suấta. Đứng sau cồn từ “to be”Ví dụ: - Lan is never late for school. (Lan không lúc nào trễ học.)- They are sometimes at home. (Họ thình thoảng sinh hoạt nhà.)b. Đứng trước cồn từ thườngVí dụ:- I usually go to lớn work at 7a.m (Tôi hay xuyên đi làm vào cơ hội 7 giờ.)- She often does the housework everymorning. (Cô ấy hay xuyên thao tác làm việc nhà vào từng sáng.)- They always come to class on time. (Họ luôn luôn luôn tơi lớp đúng giờ.)c.Đứng thân trợ cồn từ (do, does ) và đụng từ thườngVí dụ:- I don’t usually watch TV every morning. (Tôi không tiếp tục xem truyền họa vào buổi tối.)- He doesn’t often see her. ( Anh ấy không thường xuyên học cô ấy.)- They don’t always vày their exercises. (Họ thường xuyên không làm bài bác tập của mình.)d. Nằm tại cuối câuVí dụ:- I go to lớn the park every weekend. (Tôi thường xuyên đi tới khu vui chơi công viên mỗi cuối tuần.)- He travels khổng lồ Ha Long bay twice a year. ( Anh ấy đi Vịnh Hạ Long nhị lần một năm)- They meet their parents four times a month.(Họ gặp phụ huynh của mình một tháng tư lần.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 14: Điền trạng trường đoản cú chỉ tần suất tương thích vào vị trí trống:Ví dụ: (100 percent) My friend .always .wears a hat.1. (100 percent) Selina và Rick always . .go to lớn the beach on summer weekends.2. (0 percent) They never. .stay at home.3. (40 percent) sometimes. .they bring their dog.4. (80 percent) They usually . .go to the beach.5. (20 percent) They seldom. .take the train.6. (60 percent) They often. .friends with them.7. (20 percent)They rarely . .. They lượt thích to sit in the sun.8. (100 percent) Antonia and Tomas always . .stay in the city.9. (80 percent) They usually. .eat dinner at home.10. (20 percent) They seldom . .eat dinners at restaurants.11. (0 percent) They never. .eat at a very expensive restaurants.12. (40 percent) sometimes. .Tomas will cook dinner, but (80 percent) usually. Not.Bài 15: Đặt trạng tự vào đúng vị trí trong số câu bên dưới đây:1. We never play soccer in the street. (never) . . . . . . . . . .2. My father is always busy on Sundays. (always) . . . . . . . . . .3. He sometimes sends me a present. (sometimes) . . . . . . . . . .4. They don’t often go swimming in winter. (often) . . . . . . . . . .5. The children are usaully interested in computer games. (usually) . . . . . . . . . .6. He often listens khổng lồ the radio. (often) . . . . . . . . . .7. They sometimes read a book. (sometimes) . . . . . . . . . .8. Pete never gets angry. (never) . . . . . . . . . .9. Tom is seldom very friendly. (seldom) . . . . . . . . . .10. I rarely take sugar in my coffee. (rarely) . . . . . . . . . .Bài 16: Tìm với sửa lỗi sai trong mỗi câu sau:1. My sister is always punctual always.=> . . . . . . . . . 2. David sometimes is a bit sad.=> . Is sometimes . . . . . . . .3. Our teacher gives often us a lot of homework.=> . Often give . . . . . . . .4. We write usually our compositions for the English class.=> .usually write . . . . . . . .5. She is late lớn work never.=> .is never . . . . . . . .6. Hardly ever I go to the cinema.=> I hardly ever. . . . . . . . .7. We revise for our tests usually.=> usually revise . . . . . . . . .BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAOBài 17: kết thúc câu sau đúng dạng ngơi nghỉ thì vượt khứ đơn:1. It/be/cloudy/yesterday.It was cloundy yesterday.2. In 1990/we/move/to another city.In 1990 we moved lớn another city.3. When/you/get/the first gift?When did you get the first gift?4. She/not/go/to the church/five days ago.She didn’t go to lớn the church five days ago.5.How/be/he/yesterday?How was he yesterday?6. Mr. And Mrs James/come back home/and/have/dinner/late/last night?Did Mr & Mrs James come back trang chủ and have dinner late last night?7. They/happy/last holiday?Were they happy last holiday?8. How/you/get there?How did you get there?9. I/play/football/last/Sunday.I played football last Sunday?10. My/mother/make/two/cakes/four/days/ago.My mother made two cakes four days ago.11. Tyler/visit/his/grandmother/last/month.Tyler visited his grandmother last month.12. Joni/go/zoo/five/days/ago.Joni went to the zoo five days ago.13. We/have/fun/yesterday.We had fun yesterday.14. My/father/not/at the office/the day/before yesterday.My father was not at the office the day before yesterday.15. Janet/miss/the/bus.Janet missed the bus.16. She/tidy/her room.She tidied her room.17. Nancy/watch/not/television.Nancy didn’t watch television.18. She/read/a book.She read a book.19. It/not/be/cold.It was not be cold.20. They/be/late for the interview.They were late for the interview.Bài 18: chia động từ vào ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn:Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be) was .young. Her father (marry) married .again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order) ordered .a hunter to kill Snow white but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase) chased .her away instead, & she (take) took .refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) lived .with the dwarfs and took care of thm và they (love) loved .her dearly. Then one day the talking mirror (tell) told .the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) changed .herself into a witch & (make) made .a poisoned apple. She (go) went .to the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put) put .her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find) found .her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) were .married and lived happily ever after.Bài 19: Chia những động từ các câu sau ở lúc này đơn hoặc vượt khứ đơn:1. She went. .(go) to nước australia in 1994 & she liked it verry much.2. My father usually likes. .(like) his steak well-done.3. The dog ate. .(eat) its toy last night.4. The policeman .talked .(talk) to lớn the burglar yesterday.5. Did you have . .(you/have) a kiểm tra last week?6. I often see her mother but she never .speaks .(speak) khổng lồ me.7. The gentleman spoke. .(speak) to his servant 2 hours ago.8. The kangaroo always carries. .(carry) its baby.9. My friend talks. .(talk) a lot everyday.10. The man drove . .(drive) lớn the supermarket last weekend.11. My brothers left. .(leave) for England last week.12. My sisters .leave .(leave) for Endlang every year in June.13. I don’t lượt thích that man because he often .laugh .(laugh) at me.14. Her sister never . Smokes .(smoke).15. The cats usually leave . .(leave) its basket when it is hungry.16. Mrs.Trang (teach) taught . .us English last year.17. Daisy (wear) .wore .a very beautiful dress last night.18. Nhung (write) wrote . .to her grandparents very often last year.19. The teacher usually (give) gives . .the students a lot of homework on the weekend.Bài 20: Chọn giải đáp đúng độc nhất để vấn đáp các câu hỏi sau:1. Did you buy a lot of souvenirs in Hanoi, Nga?A. I bought a lot of souvenirs in Hanoi.B. I didC. Yes, I boughtD. Yes, I did2. Where did you go during your summer vacation, Mai?A.Yes, I went to lớn HanoiB. No, I didn’t got to lớn HanoiC. I went lớn HueD. I went there with my mother.3. Who went to lớn the zoo with you last weekend, Nam?A. My fatherB. I went lớn the zoo.C. My father went toD. My father do.4. When did you visit the Ngoc Son Temple, Mai?A. On SundaysB. Next SundayC.Last SundayD. Every Sunday5. What did Ha make for herself last night?A. She made a nice dress.B. She makes a nice dressC. She is making a nice dress.D. She will make a nice dress.Bài 21: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau:1. We used lớn playing marbles many years ago. Play2. He didn’t used to stay up late. Use3. What bởi you did yesterday? Did you do4. We go swimming with our parents last week. Went5. My sister is born in 1970. Was6, Childs often receive toys và cakes from Santa Claus at Christmas. Children7. They usually get up early at the morning. In8. How often bởi vì you takes a nap? take9. It is often rains in winter. RainBài 22: Tom sẽ viết thư gửi mang đến một fan bạn. Đặt rượu cồn từ đã cho vào mức trống:Open forget come be bring Have turn wait make36, Sea ParadeLiverpoolDear John, Come .. And see me next weekend. I’m staying in a house by the sea. Don’t (1) forget .to bring your swimming costume with you! It isn’t difficult khổng lồ find the house.When you get khổng lồ the crossroads in the town, (2) turn .right và drive to lớn the kết thúc of the road. (3) be .careful because it is a dangerous road!(4) bring .some warm with you because it is cold in the evenings here. If I am not at trang chủ when you arrive, don’t (5) wait .for me. The key khổng lồ the house is under the big trắng stone in the garden. (6) open .the front door and (7) make .yourself a cup of tea in the kitchen!(8) have .a good journey!Best wishes,TomBài 23: Hãy viết các câu sau ngơi nghỉ dạng câu mệnh lệnh làm thế nào cho nghĩa không đổi:Eg: You must vày your homework. – bởi your homework!1. You must listen to your teachers.Listen khổng lồ your teacher!2. You mustn’t be noisy.Don’t be noisy!3. You mustn’t cheat.Don’t cheat!4. You must sit at your desk.Sit at your desk!5. You musn’t be late.Don’t be late!6. You must write tests.Write test!7. You mustn’t bully your classmates.Don’t bully your classmates!8. You must pay attention.Pay attention!9. He should have a job.Let him have a job!10. We musn’t stop now.Let’s not stop now!11. You must go lớn bed.Go khổng lồ bed!12, You should get up early.Get up early!13. You mustn’t stand here.Don’t stand here!14. She can have a drink.Let her have a drink!15. They must clean the carpet.Let them clean the carpet16. We needn’t wait for him.Let’s not wait for him!17. We must have a shower first.Let’s have a show first!18, You can’t park in this street.Don’t park in this street!19. You must be here soon.Be here soon!20. They should taste this cake.Let them taste this cake!Bài 24: sắp tới xếp các từ sau để chế tác thành câu trả chỉnh:1. Does/always/my mother/the