Bài tập nâng cao về adn

     

Khái niệm về ADN những em được học ở lịch trình sinh học lớp 10. Ở lớp 10, thì tư tưởng và những bài tập về ADN bắt đầu chỉ dừng ở tầm mức độ cơ bản, mang tính chất chất giới thiệu. Và buộc phải đến năm lớp 12, những em new học lại nội dung này, và thực hành thực tế nhiều những bài tập tương quan đến nó trong phần di truyền học.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao về adn

Bạn đang xem: bài xích tập nâng cao về adn

Dưới đấy là các dạng bài xích cơ phiên bản về ADN mà các em có thể chạm mặt phải khi học viên học 10.

ADN tồn tại đa số trong nhân tế bào và cũng có trong ti thể, lạp thể trong tế bào chất. Đó là 1 axit hữu cơ, có chứa các nguyên tố C, H, N, O và p. Mà quy mô của nó được 2 nhà chưng học J.Watson và F.Crick chào làng vào năm 1953.

ADN đảm nhận công dụng lưu trữ, bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền ở các loài sinh vật.

Nội dung những dạng bài xích và bài xích tập ví dụ được share bởi cô giáo Hà Thị Ngọc Anh – giáo viên chuyên môn phụ trách môn Sinh trên thegioimucin.com.vn. 

Dạng 1: xác định trình tự nuclêôtit trên ADN, ARN

Phương pháp: Áp dụng NTBS:Trên ADN:

+A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại

+G liên kết với X bằng 3 links hiđrô cùng ngược lại.

Trên ARN:

+A trên mARN bổ sung với T

+U trên mARN liên kết với A

+G trên mARN links với X và ngược lại.

 

Ví dụ 1: Một gen cất đoạn mạch tất cả trình trường đoản cú nuclêôtit là

3’. . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’.

Trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung cập nhật là:

A. 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .3’B. 3’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .5’C. 5’. . . U – X – G – A – A – U – X – G – U . . .3’D. 5’. . . U – X – G – A – A – U – X – G – U . . .3’

Hướng dẫn:

Theo NTBS các nuclêôtit bên trên gen links với nhau theo qui định A liên kết với T, G link với X

Vậy: Mạch có trình tự: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

Mạch bổ sung là: 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .3’.

=> Chọn lời giải A

 

Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung cập nhật với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự nuclêôtit là: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

Xác định trình tự những ribônuclêôtit bên trên mARN được tổng thích hợp từ đoạn gen này.

A. 3’… . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 5’

B. 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 3’

C. 5’. . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 3’

D. 3’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 5’

 Hướng dẫn:

– tự trình trường đoản cú mạch bổ sung tìm trình từ mạch gốc sau đó tìm trình từ bỏ mạch mARN.

– Theo NTBS:

mạch ngã sung: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

mạch cội : 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 3’

→ ARN : 3’. . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 5’

Chọn B.

Xem thêm: Cho Các Phân Tử Nào Sau Đây Mang Liên Kết Cao Năng ?I Cho Các Phân Tử:(1) Atp (2) Adp (3) Amp

 Dạng 2: xác định thành phần nuclêôtít bên trên gen, ADN, ARN

Bài toán 1: tương quan đến chiều dài, khối lượng, links hydro và links hóa trị vào gen.

Phương pháp:

Đưa về hệ phương trình đựng ẩn là các đơn phân của ren (ADN).

Một số công thức đề nghị ghi nhớ:

– Chiều lâu năm gen, ADN:


*

– khối lượng phân tử của gen, ADN: M = N x 300 (đvC) = (2A + 2G) x 300

– Số nuclêôtít của gen, ADN: N= L/3,4 x 2 = A + T + G + X = 2A + 2G

→ %A + %G = %T + %X = 50%

– Số chu kì xoắn: Sx = N/20 = (2A + 2G) / đôi mươi = (A + G) /2

– Số link hiđrô của gen: H = 2A + 3G (liên kết)

– Số link hóa trị:

+ Số link hóa trị giữa đường và nơi bắt đầu photphat trong một nuclêôtít: N

+Số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtít bên trên một mạch của ADN: N/2 – 1

→Tổng số links hóa trị trên phân tử ADN: (N/2 – 1) x 2 + N = 2N – 2 = 4A + 4G – 2

Ví dụ 1: Một gen có tổng số 3598 link hóa trị và bao gồm 2120 liên kết hiđrô. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của ren này.

Hướng dẫn :

Ta tất cả hệ phương trình:


*

Ví dụ 2: Một gene có trọng lượng 540000 đvC và gồm 2320 links hiđrô. Tính số lượng từng loại nuclêôtít của gen.

Hướng dẫn:


*

Ví dụ 3: Một gen gồm 2346 link hiđrô. Hiệu số giữa Ađênin của gen với một các loại nuclêôtit khác bằng 20% toàn bô nuclêôtit của gen đó. Tính chiều nhiều năm của gen.

Hướng dẫn:

Ta gồm hiệu số giữa A của ren với một một số loại nuclêôtit khác bởi 20% tổng số nuclêôtit của gene đó:


*

Ví dụ 4: Một ADN bao gồm số liên kết hiđrô giữa các cặp G cùng X bởi 1,5 số link hiđrô giữa những cặp A với T. Tỉ trọng % khớp ứng nuclêôtit của ADN theo thứ tự là:

Hướng dẫn:

Theo bài xích ra ta có: 3G = 1,5× 2 A → G = A;

Mà G + A = 50%

→ A = G = T = X = 25%.

 Bài toán 2: liên quan đến số lượng, nhân tố nuclêôtít trên mỗi mạch của gen

Phương pháp:

Đưa về phương trình đựng ẩn là số nuclêôtít của 1 mạch của gen.

Một số công thức đề nghị nhớ:

Theo NTBS ta có:

Về số lượng

A1 = T2; T1 = A2 → A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = T1 + A1 = T2 + A2

G1 = X2; X1 = G2 → G = X= X1 + X2 = G1 + G2 = G1 + X1 = G2 + X2

Về tỉ lệ %


*

Ví dụ 1: Nếu như tỉ lệ thành phần A +G/T+X ở một mạch của chuỗi xoắn kép của phân tử ADN là 0,2 thì tỉ lệ kia ở sợi bổ sung cập nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

 

Ví dụ 2:Một phân tử ADN có chiều nhiều năm 510 nm với trên mạch một của gen bao gồm A + T = 900 nuclêôtit. Tính số nuclêôtit mỗi nhiều loại của ADN trên.

Hướng dẫn:

N = 3000 nuclêôtít

A = T = A1 + T1 = 900 suy ra G = X = 600.

Xem thêm: Cách Nuôi Ốc Nhồi Trong Thùng Xốp Bể Composite Bể Nhựa, Cách Nuôi Ốc Nhồi Trong Thùng Xốp Chuẩn Bài

Ví dụ 3: Một gen bao gồm chiều dài 0,306 micrômet với trên một mạch đối kháng của gen bao gồm 35% X cùng 25% G. Số lượng từng các loại nuclêôtit của ren là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Số nucleotit của ren là: N ADN = L/3,4 X 2 = 1800 (nu)

%G = %X = (%G1 + %X1) / 2 = (25% + 35%) / 2 = 30%

% A + %G = 1/2 => %A = 20%

Số lượng từng nhiều loại nu là:

G = X = 30% x 1800 = 540.

Ví dụ 4: Một phân tử mARN có chiều dài 4080 Å, bên trên mARN bao gồm tỉ lệ những loại nucleotit: G : X : U : A = 3 : 4 : 2 : 3. Số nucleotit từng nhiều loại của ren tổng hợp đề xuất ADN bên trên là:

Hướng dẫn: