GIÚP EM VỚI PLS PLS PLS

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Giúp em với pls pls pls

*

1/ An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết nhì lần số trang đã đọc bằng tía lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An đang đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đang đọc... Trang


*

An gọi một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang đang đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an vẫn đọc là bao nhiêu trang?


*

 

Nếu coi số trang An đang đọc 3 phần thì số trang không đọc là 2 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

- Số trang đã đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An vẫn đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang


An gọi một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là từng nào trang?
Xem thêm: Mẹ Sau Sinh Nên Uống Sữa Tươi Loại Nào, Sau Sinh Nên Uống Sữa Gì

An đọc 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết gấp đôi số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc.

Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là :... ( Giải cụ thể , bản thân tick mang đến ! ) 


An phát âm một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bởi 3 lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An đang đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gọi số trang sẽ đọc là a

Gọi số trang không đọc là b

Ta có:2*a=3*b (1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay (2) vào (1), ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang chưa đọc)

Số trang vẫn đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick bản thân nhé các bạn

 


An phát âm một quyển truyện 200 trang.Biết gấp đôi số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang ???????


an hiểu 1 quyển truyện dày 200 trang , biết gấp đôi số trang đã đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc . Vậy an vẫn đọc được số trang là ?


de ma ban

 

vi 2 lan so trang domain authority doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang domain authority doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta co so do:

​​​

roi giai tiep

 

 

 


an đọc 1 quyển truyên 200 trang. Biết gấp đôi số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đoc.

vậy số trang truyện an đã đọc là
Xem thêm: Virus Máy Tính, Một Lịch Sử Virus Máy Tính (Phần 1), Virus (Máy Tính)

An gọi một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đang đọc là ?


An hiểu một quyển truyện. Sau ngày máy nhất, 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần sốtrang không đọc. Ngày máy hai An hiểu 25 trang nữa thì tính ra An sẽ đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc bao gồm bao nhiêu trang ?