Soạn unit 11 lớp 7 a closer look 1 sgk trang 50, 51 sách mới

     

Phần A closer look 1 sẽ bổ sung thêm trường đoản cú vựng liên quan đến chủ đề và biện pháp phát âm, tăng lên và giảm xuống giọng sinh hoạt mỗi câu hỏi. Bài học cũng trở nên cung cấp cho ngữ pháp về cách sử dụng giới từ in/on với các phương tiện. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Soạn unit 11 lớp 7 a closer look 1 sgk trang 50, 51 sách mới

4. Listen and tick the correct box 6. Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen & repeat


Xem thêm: Tìm Những Hình Ảnh So Sánh Đẹp Về Trẻ Em Trang 147 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2

*Xem thêm: Top 4+ Xe Đẩy 2 Chiều 3 Tư Thế Siêu Nhẹ, Xe Đẩy Em Bé C3 (2 Chiều 3 Tư Thế, 0

A closer look 1 – Unit 11: Travelling in the future

Vocabulary

1. Cross out the means of transport that DOESN"T go with the verb.(gạch phương tiện đi lại mà ko đi cùng với rượu cồn từ)

Giải:

a. Drive: motorbike, car, busb. Ride: horse, bicycle, motorbikec. Fly: space ship, plane, balloond. Sail: ship, boat, vessele. Pedal: bicycle

2. The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport?(Những học viên đang suy nghĩ về những phương tiện giao thông. Bạn có thể nối những học viên với phương tiện đi lại không?)

Giải:

a. a ship: It can float! (Một con tàu: Nó rất có thể nổi)b. a bus: You need a lot space to park it. (Một xe cộ buýt: bạn phải nhiều không khí để đậu nó).c. a balloon: There is heated air inside. (Một khinh thường khí cầu: bao gồm không khí nóng mặt trong).d. a bicycle: It has two pedalsễ(Một xe cộ đạp: Nó bao gồm hai bàn đạp)e. a plane: It’s dangerous if they crash land. (Một thiết bị bay: Thật nguy hại khi nó đâm xuống đất).f. a motorbike: So many people ride them in Viet Nam! (Một xe pháo máy: nhiều người dân lái chúng ở Việt Nam!)

3. In or on? Complete the sentences.(In hoặc On? xong các câu)

Giải:

In the future most people will travel on flying trains. (Trong tương lai, phần nhiều người đã đi lại bởi tàu hỏa bay.)‘Sorry’, I’m on the bus and will arrive in 5 minutes.’ ( “Xin lỗi, mình đã ở trên xe buýt với sẽđến trong 5 phút”)Minh Duc often góe to school on foot. (Minh Đức thường quốc bộ đến trường.)The actress arrived in a helicopter. (Diễn viên người vợ đến bằng trực thăng.)They prefer lớn go in their oto than on the bus. (Họ mê thích đi bởi xe hơi hơn là bởi tàu hỏa.)

Pronunciation

Rising & falling intonation for questions (Lên cùng xuống giọng ở phần nhiều câu hỏi)

1. Fan nói thường xuyên có xu hướng xuống giọng ngơi nghỉ cuối câu hỏi bắt đầu bằng từ nhằm hỏi (H/ Wh-).

Ex:

What’s the matter ? (Chuyện gì xảy ra vậy ?)How are you ? (Bạn có khỏe không?)Where are you living"s? (Bạn vẫn ở đâu?)

2. Cùng với các câu hỏi đảo trợ hễ từ, fan nói thường xuyên lên giọng sống cuối câu.

Ex:

Can I help you / ? (Tôi có thể giúp gì đến bạn?)Are you Mr Lee/? (Ông có phải là ông Lý?)

4. Listen and tick the correct box.(Nghe và chọn ô thiết yếu xác)

Giải:

What will be next? (xuống giọng)Do you think you can use it in bad weather? (lên giọng)How much fuel will these means of transport use? (xuống giọng)Will pollution be much worse? (lên giọng)

5.Now repeat the questions(Bây giờ tái diễn câu hỏi)

What will be next? (Điều gì tiếp theo đây?)Do you think you can use it in bad weather? (Bạn nghĩ bạn cũng có thể dùng nó trong khí hậu xấu được không?)How much fuel will these means of transport use? (Phương luôn thể này tốn bao nhiêu nhiên liệu?)Will pollution be much worse? (Vấn đề ô nhiễm sẽ xấu đi à?)

6.Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen & repeat(Thực hành các thắc mắc này. Xem test chúng bao gồm ngữ điệu lên tuyệt xuống giọng? kế tiếp nghe và lặp lại)

Have you ever heard of bullet trains? (Bạn từng nghe về tàu hỏa rất tốc chưa?) – lên giọngWill you be a doctor in the future? (Trong tương lai bạn sẽ là một chưng sĩ buộc phải không?) – lên giọngWhat would you like to drink? (Bạn ý muốn uống gì?) – xuống giọngWho do you think will win? (Bạn nghĩ ai sẽ thắng ?) – xuống giọngDo you think we use driverless oto in the future? (Bạn bao gồm nghĩ là chúng ta sẽ thực hiện xe không người lái sau đây không?) – lên giọng

7. In pairs, ask and answer the questions. (Làm theo cặp, hỏi với trả lời câu hỏi trong phần 6.)

Giải:

A: Have you ever heard of bullet trains?B: Yes, I have.A: Will you be a doctor in the future?B: No, I will be a teacher. It is my dream.A: What would you lượt thích to drink?B: I’d lượt thích a cup of tea.A: Who bởi you think will win?B: I think Ryangosling will win.A: vày you think we use driverless oto in the future?B: Yes, I think we will have it in the next 200 years.